Clinical practice V. - CVO003P3
Title: Odborná praxe v semestru V.
Guaranteed by: Department of Nursing 3FM CU (12-UOS)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/200, C+Ex [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Petra Sedlářová
Mgr. Renata Vytejčková
Mgr. Eva Neprašová
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)
Odborná praxe v semestru probíhá na odděleních chirurgického a interního typu. Cílem praxe je prohloubení a upevnění znalostí a dovedností v ošetřování nemocných. Student provádí komplexní oš. péči u skupiny nemocných. Pracuje pod vedením sestry mentorky a pod metodickým a odborným vedením vyučujících Ústavu ošetřovatelství.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Student realizuje komplexní oš. péči u skupiny nemocných. Zdokonaluje a prohlubuje své znalosti a dovednosti v oš. nemocných.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet:

  • 200 hodin praxe 
  • Vytyčený osobní cíl před začátkem praxe (odevzdaný způsobem uvedeným na Úvodu do praxe)
  • Jednodenní zprávy z praxe – viz struktura zprávy v Moodle  - odevzdané včas mentorce a vyučujícímu zodpovědnému za výuku v nemocnici mailem
  • Místo poslední zprávy z praxe student zašle zprávu zaměřenou na shrnutí praxe. Student píše volně. Provede sebereflexi – splnění, nesplnění vytyčených osobních cílů.  Zhodnotí, co mu praxe dala, co se mu líbilo i co by třeba změnil.

Zkouška:

Student je zkoušen z komplexní ošetřovatelské péče o přidělenou skupinu pacientů. Zkoušení probíhá na předem určeném oddělení v termínu dle rozpisu a skládá se z části teoretické a praktické.

Student si den předem vybere ve spolupráci se sestrou mentorkou skupinu 2-4 pacientů (pokoj), o které se bude během zkoušky starat. Den před zkouškou provede písemnou přípravu, v den zkoušky musí informace aktualizovat (studenti mají vlastní formulář).

Během zkoušky je důležité, aby student dobře znal pacienty, o které pečuje a dokázal naplánovat, organizovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. V praxi je to tak, že si student ráno přebere pacienty, přibližně do 9:00 – 10:00 hodin o ně pečuje (provádí komplexní ošetřovatelskou péči). Těsně před ukončením praktické části zkoušky pacienty předá sestře.

Po ukončení praktické části zkoušky student referuje o vybraném pacientovi. Mohou mu být pokládány doplňující otázky z klinických i teoretických oborů související s péčí o vybraného pacienta.

Literature - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Vytejčková, R., Sedlářová,P, Wirthová,V. : Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III, 1. vydání, Praha, Grada Publishing,a.s., 2015, ISBN,978-80-247-3421-7

Vytejčková,R., Sedlářová, P., Wirthová,V., Otradovcová,I., Pavlíková,P. : Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II, 1. vydání, Praha, Grada Publishing, a.s., 2013, ISBN 978-80-247-3420-0

Vytejčková,R., Sedlářová,P., Wirthová,V., Holubová,J. : Ošetřovatelské postupyv péči o nemocné I, 1. vydání, Praha, Grada Publishing, a.s., 2011, ISBN 978-80-247-3419-4

Teaching methods - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Praxe a individuální studium, podpora v Moodle

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Student je zkoušen z komplexní ošetřovatelské péče o přidělenou skupinu pacientů. Zkoušení probíhá na předem určeném oddělení v termínu dle rozpisu a skládá se z části teoretické a praktické.

Student si den předem vybere ve spolupráci se sestrou mentorkou skupinu 2-4 pacientů (pokoj), o které se bude během zkoušky starat. Den před zkouškou provede písemnou přípravu, v den zkoušky musí informace aktualizovat (studenti mají vlastní formulář).

Během zkoušky je důležité, aby student dobře znal pacienty, o které pečuje a dokázal naplánovat, organizovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. V praxi je to tak, že si student ráno přebere pacienty, přibližně do 9:00 – 10:00 hodin o ně pečuje (provádí komplexní ošetřovatelskou péči). Těsně před ukončením praktické části zkoušky pacienty předá sestře.

Po ukončení praktické části zkoušky student referuje o vybraném pacientovi. Mohou mu být pokládány doplňující otázky z klinických i teoretických oborů související s péčí o vybraného pacienta.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

- student provádí komplexní oš. péči u skupiny nemocných v součinnosti a pod vedením své sestry mentorky,

- procvičuje a zdokonaluje své dovednosti,

- rozšiřuje své vědomosti a propojuje poznatky z klinických oborů s praxí,

- pracuje s dokumentací,

- je součástí ošetřovatelského týmu

Entry requirements - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Student má splněny požadavky návaznosti předmětů ( úspěšně splnil Odbornou praxi v semestru III a IV a má splněnu Prázdninovou praxi II ).

Student se  před začátkem praxe představí na oddělení a své sestře mentorce.

Student si před začátkem praxe  zjistí služby své  sestry mentorky a zašle je  v požadované tabulce e mailem vyučující 3. LF UK, která má na starosti danou nemocnici.

Student přichází do služeb včas a dodržuje pracovní dobu.

Student přichází upraven dle požadavků oddělení a 3. LF UK.

Student bez identifikačního průkazu 3. LF UK nesmí vstoupit na oddělení.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Petra Sedlářová (12.09.2023)

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet:

  • 200 hodin praxe 
  • Vytyčený osobní cíl před začátkem praxe (odevzdaný způsobem uvedeným na Úvodu do praxe)
  • Jednodenní zprávy z praxe – viz struktura zprávy v Moodle  - odevzdané včas mentorce a vyučujícímu zodpovědnému za výuku v nemocnici mailem
  • Místo poslední zprávy z praxe student zašle zprávu zaměřenou na shrnutí praxe. Student píše volně. Provede sebereflexi – splnění, nesplnění vytyčených osobních cílů.  Zhodnotí, co mu praxe dala, co se mu líbilo i co by třeba změnil.

Zkouška:

Student je zkoušen z komplexní ošetřovatelské péče o přidělenou skupinu pacientů. Zkoušení probíhá na předem určeném oddělení v termínu dle rozpisu a skládá se z části teoretické a praktické.

Student si den předem vybere ve spolupráci se sestrou mentorkou skupinu 2-4 pacientů (pokoj), o které se bude během zkoušky starat. Den před zkouškou provede písemnou přípravu, v den zkoušky musí informace aktualizovat (studenti mají vlastní formulář).

Během zkoušky je důležité, aby student dobře znal pacienty, o které pečuje a dokázal naplánovat, organizovat, realizovat a hodnotit ošetřovatelskou péči. V praxi je to tak, že si student ráno přebere pacienty, přibližně do 9:00 – 10:00 hodin o ně pečuje (provádí komplexní ošetřovatelskou péči). Těsně před ukončením praktické části zkoušky pacienty předá sestře.

Po ukončení praktické části zkoušky student referuje o vybraném pacientovi. Mohou mu být pokládány doplňující otázky z klinických i teoretických oborů související s péčí o vybraného pacienta.