Physical Training 1 - CPHSP1
Title in English: Tělesná výchova 1
Guaranteed by: Department of Physical Education (12-UTVY)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15 C [hours/week]
summer s.:0/15 C [hours/week]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PaedDr. Hana Milerová
Classification: Health Care > Auxiliary Subjects
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (07.09.2018)
PE in its practical part helps to develop basic skills and specfic kknowwledge and maintains physical fitness of the medical students. Students may elect from 4 groups of sports: 1. tennis, table-tennis, squash, golf 2. games - volleyball, basketball, football, floorbal 3. fittness forms - aerobics, pillates, TRX, health PE, fitness - weightlifting 4. swimming, aquaerobics
Aim of the course -
Last update: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (07.09.2018)

To get basic idea of the function of physical education and sport at the medical faculties:
1. get practical experience in sport and get theoretical ifrmation usable in the future profesion.
2. make sport part of the everyday way of life.
3. compensate the shortage of movement and prevent fitnessfall.
4. get motoric knowledge usable not only in sport but also in everyday life.
5. improve social relations among students - improve cohesion of the group and give the students lot of emotional experience.

Literature -
Last update: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (07.09.2018)

1. HOFER, Z., aj. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.


2. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-9049-1.


3. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. s. 130. ISBN 80-247-0462-5.


4. VELENSKÝ, M., KARGER, J. Basketbal. Herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha : Grada Publishing, 1999.


5. VELENSKÝ, M. Streetball. Praha : Olympia, 2000.


6. BUCHTEL,J.,A KOL., Teorie a didaktika volejbalu. Praha : Karolinum, 2005.


7. SÜSS. V., Softball a baseball Praha : Grada, 2003


8. TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry (sporty známé neznámé). Praha : Grada Publishing. 2004, 159 s. ISBN 80-247-0875-2.


9. PROCHÁZKA, V. aj. Horolezectví. Praha : Olympia 1990, 246 s.


10. WINTER, S. Vysokohorská turistika. České Budějovice : Kopp, 2002.


11. HEJL, I. Nebezpečí v horách. Ústí nad Labem : Alpy 1995.


12. SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále, ledu a sněhu. Překl. Kumpar, V. Praha : Freytag & Berndt, 1997, 271 s.


13. BUCHBERGER, J., KVAPILÍK, J., PAVLŮ,D. (EDS.). Problematika pohybových aktivit seniorů a zdravotně postižených. Soubory příspěvků z pracovních

konferencí na FTVS UK v r. 1996 a 1997. Praha : FTVS UK, 1998. 161 s.


14. Bílý,M., Kračmar,B., Novotný, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.


15. NEUMAN, J., VOMÁČKO, L. a VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny - výchovaprožitkem a výzvou. Portál : Praha 1999, 315 s.


16. Bílý,M., Kračmar,B., Novotný, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.


17. HOŠKOVÁ B. ABC Kompenzace pohybem. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003, 63 s. ISBN 80-7033-787-7


18. KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové nerovnováhy (průprava ke správnému držení těla). 1. vyd. Praha:Grada,

1997, 240 s. ISBN 80-7169-384-7


19. BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Uvolňovací, protahovací, posilovací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 196 s. ISBN 80-247-0948-1


20. KOLEKTIV AUTORŮ. Pohybový systém a zátěž. 1. vyd. Praha: Grada, 1997, 260 s. ISBN 80-7169-25-1


21. VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.


22. SÜSS, V., MATOŠKOVÁ, P. Squash. Praha : Grada, 2003. 101 s. (80% podíl). ISBN 80-247-0477-3


23. SÜSS, V.Softball a baseball. Praha : Grada, 2003, 113 s. ISBN 80-247-0658-X


24. DUŠEK, I. Tenisový trenérský manuál 1.stupně. Olomouc: UP Olomouc, 2000. s. 96. ČTS. Pravidla tenisu. Praha: ČTS, 2004.


25. ROUBAL, B. et al, Základy florbalu. Praha: AŠSK 1996


26. STOJAN, S., BRABENEC, J. Tenis zdravým rozumem. Praha: T/Production, 1999.


27. MAŠKA, O., ŠAFAŘÍK, V. Nácvik a trénink v tenisové praxi. Litvínov: Dialog, 1998.


28. PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování. Praha : 1999, Grada, 120 s.


29. PŘÍBRAMSKÝ, M., JELEN, K., VODIČKOVÁ, S. Česká škola lyžování. Carving. Praha : UK FTVS, 2002, 158 s. ISBN 80-86317-24-2


DVD: Gnad, T., Psotová, D. Běh na lyžích - klasická technika. Praha : UK FTVS Praha.

DVD: Gnad, T., Psotová, D. Běh na lyžích - bruslení. Praha : UK FTVS Praha.

Teaching methods -
Last update: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (07.09.2018)

Practical and theoretical seminars.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Gajdošík (22.11.2018)

Aktivní účast ve výuce v rozsahu minimálně 12 prezencí (ZS + LS). Možnost nahrazování v měsících lednu, únoru, červnu  dle rozvrhů zveřejněných na webových stránkách ÚTV.

Syllabus -
Last update: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (07.09.2018)

PE learning at the medical faculties is specific in comparison with other departments.
There are lot of fitness forms and health physical education included. The students go in for each type of sport a year (or a term), which enables them to get basic skill and knowledge.
Part of the PE there is also non swimmers education - and there are no non - swimmers in the end.
Programme: aerobics, aquaerobics, athletics, basketball, beachvolleyball, football, floorball, golf, climbing, squash, tennis, volleyball, health PE,
fitness.