Physical Activities in Primary Prevention - CPHKPA1
Title in English: Pohybové aktivity v primární prevenci
Guaranteed by: Department of Physical Education (12-UTVY)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:5/10 C [hours/semester]
summer s.:5/10 C [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: Mgr. Petr Klein
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)
The subject is devided into 4 thematic parts: fitness, swimming, individual sports, games. Evulutionary segmentation: - children - stimulate narmonic development, - compensate unilateral strain at school, - edult - with regard to their profesional and private activity, - senior age - optimal aktivity to keep physical and mental fitness. We want to show exercises compesating negative stress, medical (physical) handicap or damage or illness.
Aim of the course -
Last update: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

Include MAPP into theorie and praxes of PE of the students of medical faculties:
1. Give the students maximum infrmation essential for clinical praxes.
2. Get motoric skills usefull not only for future professional but also private life.
3. Make the sport activities part of every day life.
4. Compensate sedentary way of life and prevent lack of fitness.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

Zápočet.

Literature -
Last update: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

1. HOFER, Z., aj. Technika plaveckých způsobů. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 100 s. ISBN 80-246-0169-9.


2. ČECHOVSKÁ, I., MILER, T. Plavání. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2001. 132 s. ISBN 80-247-9049-1.


3. ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V., MILEROVÁ, H. Aqua-fitness. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2003. s. 130. ISBN 80-247-0462-5.


4. VELENSKÝ, M., KARGER, J. Basketbal. Herní trénink, kondiční trénink, technika, taktika. Praha : Grada Publishing, 1999.


5. VELENSKÝ, M. Streetball. Praha : Olympia, 2000.


6. BUCHTEL,J.,A KOL., Teorie a didaktika volejbalu. Praha : Karolinum, 2005.


7. SÜSS. V., Softball a baseball Praha : Grada, 2003


8. TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry (sporty známé neznámé). Praha : Grada Publishing. 2004, 159 s. ISBN 80-247-0875-2.


9. PROCHÁZKA, V. aj. Horolezectví. Praha : Olympia 1990, 246 s.


10. WINTER, S. Vysokohorská turistika. České Budějovice : Kopp, 2002.


11. HEJL, I. Nebezpečí v horách. Ústí nad Labem : Alpy 1995.


12. SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále, ledu a sněhu. Překl. Kumpar, V. Praha : Freytag & Berndt, 1997, 271 s.


13. BUCHBERGER, J., KVAPILÍK, J., PAVLŮ,D. (EDS.). Problematika pohybových aktivit seniorů a zdravotně postižených. Soubory příspěvků z pracovních

konferencí na FTVS UK v r. 1996 a 1997. Praha : FTVS UK, 1998. 161 s.


14. Bílý,M., Kračmar,B., Novotný, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.


15. NEUMAN, J., VOMÁČKO, L. a VOMÁČKOVÁ, S. Překážkové dráhy, lezecké stěny - výchovaprožitkem a výzvou. Portál : Praha 1999, 315 s.


16. Bílý,M., Kračmar,B., Novotný, P. Kanoistika. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s r.o., 2001, 132 s. ISBN 80-247-9050-5.


17. HOŠKOVÁ B. ABC Kompenzace pohybem. 1. vyd. Praha: Olympia, 2003, 63 s. ISBN 80-7033-787-7


18. KABELÍKOVÁ, K., VÁVROVÁ, M. Cvičení k obnovení a udržování svalové nerovnováhy (průprava ke správnému držení těla). 1. vyd. Praha:Grada,

1997, 240 s. ISBN 80-7169-384-7


19. BURSOVÁ, M. Kompenzační cvičení. Uvolňovací, protahovací, posilovací. 1. vyd. Praha: Grada, 2005, 196 s. ISBN 80-247-0948-1


20. KOLEKTIV AUTORŮ. Pohybový systém a zátěž. 1. vyd. Praha: Grada, 1997, 260 s. ISBN 80-7169-25-1


21. VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha : Olympia, 2003. 284 s. ISBN 80-7033-770-2.


22. SÜSS, V., MATOŠKOVÁ, P. Squash. Praha : Grada, 2003. 101 s. (80% podíl). ISBN 80-247-0477-3


23. SÜSS, V.Softball a baseball. Praha : Grada, 2003, 113 s. ISBN 80-247-0658-X


24. DUŠEK, I. Tenisový trenérský manuál 1.stupně. Olomouc: UP Olomouc, 2000. s. 96. ČTS. Pravidla tenisu. Praha: ČTS, 2004.


25. ROUBAL, B. et al, Základy florbalu. Praha: AŠSK 1996


26. STOJAN, S., BRABENEC, J. Tenis zdravým rozumem. Praha: T/Production, 1999.


27. MAŠKA, O., ŠAFAŘÍK, V. Nácvik a trénink v tenisové praxi. Litvínov: Dialog, 1998.


28. PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování. Praha : 1999, Grada, 120 s.


29. PŘÍBRAMSKÝ, M., JELEN, K., VODIČKOVÁ, S. Česká škola lyžování. Carving. Praha : UK FTVS, 2002, 158 s. ISBN 80-86317-24-2


DVD: Gnad, T., Psotová, D. Běh na lyžích - klasická technika. Praha : UK FTVS Praha.

DVD: Gnad, T., Psotová, D. Běh na lyžích - bruslení. Praha : UK FTVS Praha.

Teaching methods -
Last update: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

Lectures.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

100% docházka.

Syllabus -
Last update: PhDr. Markéta Kašparová Parkanová (04.09.2018)

Sports:
1. Fitness
- aerobics
- body styling
- P class
- body form
- weight lifting
- spining
- conditional training
- streching
2. Swimming
- swimnming
- non swimmers
- drawning rescue
3. Individual sports
- tennis
- table tennis
- squash
- golf
4. Games
- voleyball
- basketball
- football
- floorball
Each section is divided into 6 lessons - at least one of them is theoretical seminar, first lesson - theoretical - is entrance into the subject and the last one is evaluative.
Sport activities - development
- sports and exercises
- exercises for compensation and regeration
- contraindication
Outlay of energy - physiology value
- zones of load
- sporttesters
Social point of view - popularity
- economical affordability
- availability
Psychological point of view - emotion
- team relation
Injury - prevention
- rehabilitation
indication x contraindication