SubjectsSubjects(version: 825)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Intervention Programmes, Health Promotion Counselling Centres - CPHKIP3
Czech title: Intervenční programy - Poradny podpory zdraví
Guaranteed by: Department of Hygiene (12-HYG)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2015
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:15/36 C [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Guarantor: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
MUDr. Věra Kernová
Annotation -
Last update: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (28.07.2008)

The course focus on counselling applied in health promotion counselling centres. It presents basic concepts on health promotion and health education and strategies of planning and implementation of health promotion projects and recommended procedures related to counselling on nutrition, physical activity, smoking cessation and stress management.
Aim of the course -
Last update: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (28.07.2008)

The aim of the course is to present principles and strategies of counselling applied in health promotion centres and guide students through the elaboration of a project focused on health promotion of a particular target group of the population.

Literature -
Last update: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (23.02.2012)

Provazník, K. a kol.: Manuál prevence v lékařské praxi. Národní program zdraví 1994-2004. UK-3.LF, Fortuna, 2003,2004.

Kernová, V., Komárek, L., Kodl, M.: Preventivní postupy v primární péči. SZÚ, Praha, 1999.

Kebza, V.: Možnosti ovlivnění chování. Postgraduální medicína, 1, 1999, s. 45-48.

Kernová, V., Kebza, V.: Kouření cigaret a pití alkoholu v ČR. SZÚ, Praha, 2003.

MZ ČR - Manuál pro předkladatele projektů podpory zdraví, 2012.  Národní program MZ ČR Národní program zdraví - projekty podpory zdraví - http://www.mzcr.cz/dokumenty/narodni-programmz-cr-narodni-program-zdravi-projekty-podpory-zdravi_5263_2435_1.html.

Podpora zdraví, SZÚ Praha - http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi.

Kurz Podpora zdraví, SZÚ Praha - Program akreditovaného vzdělávacího kurzu pro nelékařská zdravotnická povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. "Podpora zdraví." - http://www.szu.cz/kurz-podpora-zdravi-1draví.

Metodické postupy v poradenství , SZÚ Praha -  http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/poradny-podpory-zdravi.

Teaching methods -
Last update: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (23.02.2012)

Seminars  - theory, training of counselling skills, using self-rating questionnaires and scales according to the methodology of the National Institute of Public Health (NIPH),formulation of a problem behaviour and goals of counselling in terms of behavioural change.
Independent work in the group(elaboration of a model health promotion project).
Group consultations with the teacher.

Requirements to the exam -
Last update: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (23.02.2012)

80% participation at seminars and elaboration and presentation of a model health promotion project according to the guidelines of the Ministry of Health of CR in the group of students is the precondition for getting the credit at the end of the course.

Syllabus -
Last update: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc. (23.02.2012)

Health promotion and protection, health education - definitions.

Health policy, basic documents of WHO, EU, MoH CR on health promotion.

Planning and implementation of health promotion projects. Examples of nationwide intervention projects.

Elaboration of model projects in groups according to chosen topics (nutrition, physical activity, smoking, accidents, HV/AIDS, Health Promoting School, Health Promoting Entreprise, etc.).

Methods applied in health promotion counselling, behavioural approaches to counselling.

Recommended strategies in counselling on nutrition, physical activity, smoking cessation, stress management and prevention of burnout in health professionals and counsellors.

Evaluation of health promotion projects, financing, Manual of Health Promotion Projects of the MoH CR.

Presentation of model health promotion projects.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html