SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
Basic and advanced methods of optical microscopy in medicine and biology - CPGS006
Title: Základní a pokročilé metody optické mikroskopie v medicíně a biologii
Guaranteed by: Department of Pathophysiology 3FM CU (12-UFYP)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30 other [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
Guarantor: RNDr. Jan Pala, Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Bc. Kateřina Maternová (25.01.2019)
Kurz navazuje na část předmětu CCOCA0091 Advanced methods in microscopy (Základy mikroskopických metod a digitální zobrazování) a zaměřuje se na metody optické mikroskopie, které se v současné době používají v medicíně a biologii. Obsahem kurzu jsou metody widefield fluorescence, spektrálně a časově rozlišené konfokální mikroskopie, deep tissue imaging, subdifrakční zobrazování a nanoskopie pro fixované i živé vzorky. Z pokročilých metod budou probrány ligh-sheet, FRAP, FRET, SHG, THG, FLIM, FCS, 4Pi, GSD, STED, PALM, SIM, CARS a mnoho dalších v závislosti na aktuálním pokroku ve výzkumu a vývoji. Součástí kurzu bude i praxe na konfokalním laserovém skenovacím mikroskopu Leica TCS SP5 ve wide-field i konfokálním režimu
Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Kateřina Maternová (25.01.2019)

účast alespoň 50 % a test s využitím přednášek a doporučené studijní literatury

Syllabus - Czech
Last update: Bc. Kateřina Maternová (25.01.2019)

1 Introduction to optical microscopy and historical overview

2 Microscopic methods in bright field

3 Fluorescence microscopy

4 Spinning disc

5 Confocal laser scanning microscopy

6 Live Cells Imaging in widefield, confocal and light sheet

7 FRAP, FRET, FLIM and FCS

8 Nonlinear microscopy - 2P, SHG, CARS

9 Subdiffraction imaging methods - SIM, AiryScan

10 Nanoscopy 1 - STORM, PALM, GSD

11 Nanoscopy 2 - STED

12 Practical part - WF imaging with Leica TCS SP5

13 Practical part - confocal imaging with Leica TCS SP5

Course completion requirements - Czech
Last update: Bc. Kateřina Maternová (25.01.2019)

účast alespoň 50 % a test s využitím přednášek a doporučené studijní literatury

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html