SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Basic Economy and Management - CNSBE3
Title in English: Základy ekonomiky a řízení
Guaranteed by: Department of nursing (12-UOS)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Jana Nováková, MBA
Classification: Health Care > Basic Sciences
Annotation -
Last update: VYTEJCKOVA (16.09.2008)
The subject is taught in the 3rd year of the baccalaureate programme general nurse. It is a part of the humanities module.
Aim of the course -
Last update: VYTEJCKOVA (16.09.2008)

The goal of the subject is to provide the basic knowledge of economics and management which are important for the successful running of a healthcare facility.

Literature -
Last update: VYTEJCKOVA (16.09.2008)

1. Lemon 3. díl: Učební texty pro sestry a porodní asistentky, IDV PZ, Brno 1997.

2. Kohout, J.: Rétorika. Management Press, Praha 1995.

3. Lepiešová, E. a kol. Manažment v ošetrovatelstve. Osveta Martin, 1996

4. Grohar-Murray, M. E., DiCroce, H., R.: Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Grada Publishing a.s. Praha 2003.

5. Škrlovi P., M.: Kreativní Ošetřovatelský management. Advent Orion s r.o. Ostrava 2003

6. Madar, J. a kol.: Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Grada Publishing, a.s., Praha 2004

7. Malý, I.: Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče. Studijní text pro studenty distančního studia Management zdravotnických služeb

8. Synek, M.: Ekonomika a řízení podniku. (učební texty pro inženýrské studium), VŠE Praha, 1994 (vybrané kapitoly)

9. Bedrnová, E., Nový, I.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press 2002. ISBN 80-7261-064-3

10. Šuleř, O.: Manažerské techniky. Rubico 2002. ISBN 80-%85839-06-7

11. Vondráček, L., Vondráček, J.: Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče. Crada Publishing, a.s. Praha. 2003. IBSN 80-247-0705-5

12. Vondráček, L., Ludvík, J., Nováková, J. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. Crada Publishing, a.s. Praha. 2003. IBSN 80-247-0704-7

Teaching methods -
Last update: VYTEJCKOVA (16.09.2008)

lecture, seminar, discussion, practical exercises

Requirements to the exam -
Last update: VYTEJCKOVA (16.09.2008)

written essay

Syllabus -
Last update: VYTEJCKOVA (16.09.2008)

Basics of economy

Basic terminology

Theory of macroeconomy and microeconomy

Basics of public financing and economy

Basics of economics and healthcare financing

Economics of a healthcare facility

Cost affective use of medications, healthcare material, personal costs

Basics of management

Management and leadership

Human resources management

Management in nursing, change theory

Rhetorics, management of work sessions, briefings

Current legislation

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html