SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Winter Training Course - CDHZK1
Title in English: Zimní sportovní kurz
Guaranteed by: Department of Physical Education (12-UTVY)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30 C [hours/week]
Extent per academic year: 7 [days]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: PaedDr. Kvetoslava Skálová
Classification: Health Care > Auxiliary Subjects
Comes under: BDH-VP-1 (ZÁPIS)
BDH-VP-2 (ZÁPIS)
BDH-VP-3 (ZÁPIS)
Annotation -
Last update: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)
Winter skiing course enables the students to practice motor skill in downhill and cross country skiing and snowboarding. They also get theoretical knowledge of mountain medicine. We cooperate with mountain rescue service. Students experience extreme mountain conditions. Only one time can be enrollment into the subject winter sport course from the 1. to the 6. year, which is the condition of credits´ claim.
Aim of the course -
Last update: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Winter skiing course enables the students to practice motor skill in downhill and cross country skinig and snowboarding.
They also get theoretical knowledge of mountain medicine. We cooperate with mountain rescue service.
Students experience extreme mountain conditions.

Literature -
Last update: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

1. ČÁSTKA, K. ? KOLOVSKÁ, I. ? VOTÍK, J. Jak dokonale zvládnout carving. Praha: Grada, 2005.

2. GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. Dotisk 1. vyd. Praha: UK v Praze, 2002.

3. KEMMLER, J. Carving. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2001.

4. KOVAŘÍK, V.: Teorie a didaktika lyžování. MU Brno, 1991.

5. PŘÍBRAMSKÝ, M. a kol. Česká škola lyžování ? sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Svaz lyžařů České republiky, 1996..

6. PŘÍBRAMSKÝ, M. Lyžování. 1. vyd. Praha: Grada, 1999.

7. REICHERT, J. ? MUSIL, D. Lyžování: od začátků k dokonalosti. Praha: Grada, 2007.

8. SOUKUP, J.: Lyžování podle alpských lyžařských škol. Olympia, Praha 1991.

9. STROBL, K. ? DRLÍK, K.: Lyžujeme ? sjíždění. Alfa Olomouc, 1992.

10. STROBL, K. ? BEDŘICH, L.: Učíme lyžovat. FTK Olomouc, 1999.

11. ŠTANCL, P., STROBL, K. Lyžování s úsměvem.1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004.

12. ŠTUMBAUER, J., VOBR, R. Moderní lyžování. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2005.

13. TREML, J. Lyžování dětí. 1. vyd. Praha: Grada, 2004.

14. MARŠÍK, J. Carving. Praha: Grada, 2003

15. Ski a snowboard magazín. Praha : Debora, 2007/08

Teaching methods -
Last update: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Practical exercises and theoretical seminars.

Requirements to the exam -
Last update: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Graduation of the course.

Syllabus -
Last update: PaedDr. Kvetoslava Skálová (28.08.2018)

Winter skiing course for medical students has in the system of education its firm post and justification. Practical form - crosscountry and downhill
skiing and snowboarding. Theoretical form - lectures, discussions inform the students about the newest trends. Often the members of mountain rescue service take part in the lectures and also practical activity in the terain.
Physical demand helps the future physicians to cooperate with their demanding work and with the future patiens.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html