SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Preventive Medicine - CDHPL3
Title in English: Preventivní lékařství
Guaranteed by: Department of Hygiene (12-HYG)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:20/10 C [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
Aim of the course - Czech
Last update: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (26.09.2012)

Seznámení s hlavními riziky v pracovním, školním i rodinném prostředí, které ohrožují zdraví dospělé a dětské populace.

Praktická cvičení umožní kontakt s dětmi zdravé populace a vytvoří předpoklad pro nácvik preventivní péče o zubní zdraví.

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (26.09.2012)

Zápočet - 80 % účast na praktických cvičeních v MŠ a ZŠ.

Literature - Czech
Last update: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (26.09.2012)

Manuál PREVENCE V PRAXI.

Teaching methods - Czech
Last update: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (26.09.2012)

PŘEDNÁŠKY A PRAKTICKÁ CVIČENÍ

Syllabus - Czech
Last update: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (26.09.2012)

Ochrana zdraví při práci.

Působení infekčních činitelů a ionizujícího  záření na zdraví.

Hluk a jeho biologické důsledky.

Vibrace a jejich biologické důsledky.

Nemoci z povolání, pracovní úrazy.

Chemické látky ovlivňující zdraví při práci.

Přetěžování pohybového aparátu při práci.

Práva a potřeby dětí ve zdravotnických zařízeních.

Kouření - rizika pro zdraví.

Dg růstu a ývoje dětí.

Ukázkový jídelníček pro zdravé zuby.

Režim dne a péče o zdravé zuby v MŠ.

Práce se školáky v programu Zdravé zuby.

Entry requirements - Czech
Last update: MUDr. Eva Vaníčková, CSc. (26.09.2012)

Základní informace o anatomii a fyziologii, preventivní péči v ČR a systému preventivních prohlídek.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html