SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Clinical Practice III. - CDHOP3
Title in English: Odborná praxe v semestru III.
Guaranteed by: Department of Stomatology (12-STOM)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2017
Semester: winter
Points: 18
E-Credits: 18
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/280 C [hours/semester]
summer s.:0/280 C+Ex [hours/semester]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Petra Křížová, DiS.
Annotation - Czech
Last update: KRIZPETR (19.01.2011)

Praktické vyučování poskytuje zvládnutí a osvojení dovedností a znalostí v provádění výkonů spojených s odbornou ústní hygienou, v edukaci pacientů k moderním postupům ústní hygieny, v provádění zdravotní výchovy, v provádění výkonů zaměřených na ošetření iniciálních změn tvrdých zubních tkání a parodontu a na odstraňování faktorů lokálního dráždění v dutině ústní. Student si ověřuje v praxi základy získané v oboru psychologie, sociologie, etiky a komunikace s pacientem.
Aim of the course - Czech
Last update: KRIZPETR (19.01.2011)

Cílem odborné praxe je prohloubení a upevnění odborných dovedností a jejich další rozvoj. Důraz je kladen na dodržování etiky, aplikace získaných vědomostí a dovedností do praxe a osvojení hygienicko-epidemiologického režimu v zubní ordinaci.

Literature - Czech
Last update: KRIZPETR (19.01.2011)

Teaching methods - Czech
Last update: KRIZPETR (19.01.2011)

praktická cvičení

Syllabus - Czech
Last update: KRIZPETR (19.01.2011)

 • rentgenový přístroj, jeho obsluha, úklid po každém pacientovi,
 • zhotovení, vyvolávání a ustalování rentgenových filmů,
 • popis a archivace rentgenových filmů,
 • vyšetření pacienta: poloha pacienta, fixace hlavy, osvětlení, vyšetření chrupu a měkkých tkání, stanovení úrovně hygieny dutiny ústní, indikace kazivosti, hygienických a parodontologických indexů,
 • vyšetření parodontálních chobotů kalibrovanou sondou, výšetření úrovně dentogingiválního spojení, vyšetření furkací, diagnostika zdravého a nemocného parodontu,
 • diagnostika změn na povrchu skloviny zubní korunky a krčku,
 • čtení a diagnostika onemocnění zubu a parodontu na rtg snímku,
 • rozpoznání iatrogenních faktorů v dutině ústní. Schopnost jejich odstranění a případná lokální léčba poškozených tkání.
 • instrukce pacienta o způsobech udržování ústní hygieny, metody čištění zubů kartáčkem, interdentální nití, použití párátka a ostatních pomůcek,
 • odstranění supragingiválního a subgingiválního zubního kamene - ručně a pomocí přístrojů,
 • úprava povrchů výplní včetně odstranění převislých výplní,
 • seznámení s prací zubního lékaře a sestry,
 • asistence při práci zubního lékaře,
 • práce se zubními materiály v zubní ordinaci,
 • péče o nástroje a přístroje, hygienický režim,
 • administrativa a provoz zubní ordinace.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html