SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Infectious diseases - CDHIN3
Title in English: Infekce
Guaranteed by: Department of Infectious Diseases (12-INF)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2016
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:40/0 C [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
Annotation - Czech
Last update: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. (16.10.2018)

Předmět Infekce je určen pro studenty 3. ročníku oboru dentální hygienistka, bakalářského směru. Výuka je zaměřena na vybrané infekční nemoci s klinickými projevy převážně v oblasti dutiny ústní, obličeje a krku, a infekce s rizikem přenosu při ošetřování dutiny ústní a chrupu. jejich klinické projevy, rizika a prognózu, základy diagnostiky a terapie, možnosti prevence a profylaxe.
Aim of the course - Czech
Last update: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. (16.10.2018)

Primárním cílem je podat studentům podrobné informace o infekčních nemocech postihujících oblast dutiny ústní, obličeje a krku a základní informace o infekcích přenosných při ošetřování dutiny ústní, poučit je o jejich nebezpečnosti z hlediska individuálního pacienta i z hlediska ošetřujícího personálu.

Sekundárním cílem je pochopit vtahy mezi mikroorganismy a člověkem a uvědomit si globální aspekt infekčních nemocí.

Literature - Czech
Last update: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. (16.10.2018)

Studijní materiály:

 

1. poznámky ze seminářů, studijní materiály v aplikaci Výuka

 

2. doporučená literatura:

Radovan Slezák, Ivo Dřízhal, Jiří Horáček, Otakar Kopecký: Infekční choroby ústní sliznice, 1.vydání, Praha 1997, Grada Publishing

Radovan Slezák, Ivo Dřízhal: Atlas chorob ústní sliznice, Praha 2004, Nakladatelství Quintessenz

Zdeněk Šťáva: Nemoci kůže a ústní sliznice, 2.vydání, Praha 1981, Avicenum/Zdravotnické nakladatelství

 

3. doplňková literatura:

Jiří Beneš a kolektiv: Infekční lékařství, 1.vydání, Praha 2009, Galén

 

 

Teaching methods - Czech
Last update: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. (16.10.2018)

semináře, stáže u lůžka

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. (16.10.2018)

Veškerá výuka je povinná a bude kontrolována prezence. Pro udělení zápočtu je vyžadována 80% docházka na výuce, tj. 4 z 5 dnů, a absolvování ústního přezkoušení poslední den výuky 20.12.2016.

 

Otázky pro studenty bakalářského studia, oboru "Dentální hygienistka" při přezkoušení na zápočet: 

 1. normální mikrobiální flóra v dutině ústní
 2. význam mikrobiální flóry pro lidský organizmus
 3. infekční endokarditida 
 4. herpes simplex, gingivostomatitida
 5. streptokoková angína
 6. virové faryngitidy
 7. infekční mononukleóza
 8. vzácnější příčiny angíny
 9. komplikace angíny - peritonzilární absces 
 10. parotitida
 11. tetanus; dif.dg. trismu
 12. paréza nervus facialis
 13. herpes zoster v obličeji
 14. aktinomykóza cervikofaciální
 15. exantémy s projevy na kůži obličeje
 16. erysipel v obličeji
 17. infekce vyvolané viridujícími streptokoky 
 18. HIV/AIDS: stadia nemoci, změny v dutině ústní
 19. sexuálně přenosné infekce (STD) s projevy v dutině ústní
 20. těžké defekty imunity + karence: noma 
 21. význam nozokomiálních infekcí
 22. hlavní nozokomiálně přenášené infekce
 23. riziko přenosu infekce při manipulaci v dutině ústní
 24. možnosti prevence nozokomiálních infekcí
 25. surveillance nozokomiálních infekcí
 26. postup při poranění o kontaminovanou jehlu 
 27. rozdělení ATB, nejdůležitější antibiotika používaná v běžné praxi
 28. nežádoucí účinky antibiotik, rizika spojená s nadměrným používáním
 29. dysmikrobie v dutině ústní i na jiných sliznicích
 30. ATB používaná při léčbě infekcí v ORL oblasti
Syllabus - Czech
Last update: doc. MUDr. Olga Džupová, Ph.D. (16.10.2018)

Infekce v oblasti dutiny ústní (HSV gingivostomatitida a herpes simplex, herpangína, streptokoková angína, infekční mononukleóza, dif. dg. angín)

Infekční choroby patrné na obličeji (virové exantémy, parotitida, tetanus, paréza n. facialis, herpes zoster, erysipel faciei, aktinomykóza cervikofaciální)

Nemoci mimo ústní dutinu vyvolané orální mikroflorou (infekční endokarditida, aspirační pneumonie, pneumonie u ventilovaných pacientů, sekundární infekce hematomu, význam mikroflory v lidském organismu)

Antibiotika (zvláštní postavení ATB, nejdůležitější antibiotika používaná v běžné praxi, Pk/Pd, vylučování ATB na povrch sliznic, dysmikrobie v dutině ústní i na jiných sliznicích, soor a jeho léčba)

Nozokomiální infekce (význam, hlavní nozokomiálně přenášené infekce, možnosti prevence, surveillance, postup při poranění o kontaminovanou jehlu)

Infekce u zvláštních populačních skupin (HIV/AIDS. sexuálně přenosné infekce (STD) s projevy v dutině ústní, těžké defekty imunity a karence)

 

 

 

Rozvrh výuky v předmětu Infekce

Bakalářské studium, obor "Dentální hygienistka"zimní semestr 2018-2019

 

Klinika infekčních nemocí 3. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8

Přednosta: Prof. MUDr. Jiří Beneš, Csc.

Telefon: 266 082707 (sekretariát, paní Janichová)

E-mail: jiri.benes@bulovka.cz, polivkovasylvia@seznam.cz

 

 

úterý 16.10.                8,00-13,00

Antibiotika

prof. Beneš:

8,00-9,30              zvláštní postavení ATB mezi jinými léky

                                nejdůležitější antibiotika používaná v běžné praxi

                                Pk/Pd, vylučování ATB na povrch sliznic

                                dysmikrobie v dutině ústní i na jiných sliznicích

                                soor a jeho léčba

Infekce v oblasti dutiny ústní

doc. Džupová:

10,00-12,00         virové exantémy (spalničky, zarděnky, varicela, 5 a 6. nemoc)

                               parotitida

                               tetanus; dif.dg. trismu

12,00-13,00         stáž na oddělení, pokud bude pacient vhodný k demonstraci

 

 

 

úterý 6.11.                 8,00-13,00

Infekční choroby patrné na obličeji

doc.Džupová:

8,00-9,30              HSV gingivostomatitida a herpes simplex

                               herpangína

                               streptokoková angína

                               infekční mononukleóza a syndrom infekční mononukleózy

                               dif. dg. a komplikace angín

Infekce u zvláštních populačních skupin

doc. Machala:    

10,00-12,00         HIV/AIDS: stadia nemoci, změny v dutině ústní

sexuálně přenosné infekce (STD) s projevy v dutině ústní

těžké defekty imunity + karence: noma

12,00-13,00         stáž na oddělení, pokud bude pacient vhodný k demonstraci

 

 

 

 

úterý 27.11.               8,00-13,00

Infekční choroby patrné na obličeji

prof. Beneš:

8,00-9,30              erysipel faciei

                                aktinomykóza cervikofaciální

Infekční choroby patrné na obličeji

dr. Polívková:

10,00-12,00         herpes zoster ophthalmicus, oticus, mandibularis

                               paréza n. VII – infekční a neinfekční příčiny

 

                              

 

 

 

úterý 4.12.                 8,00-13,00

Nozokomiální infekce

dr. Polívková:     

8,00-11,30            význam nozokomiálních infekcí

                               možnosti prevence (dezinfekce, mytí rukou, jednorázové pomůcky, izolace)

                                hlavní nozokomiálně přenášené infekce

                                surveillance nozokomiálních infekcí

                                postup při poranění o kontaminovanou jehlu

12,00-13,00         praktika: nácvik mytí rukou

 

 

úterý 11.12.               8,00-13,00

Nemoci mimo ústní dutinu vyvolané orální mikroflórou

prof. Beneš:        

8,00-11,00            infekční endokarditida

                                aspirační pneumonie

                                pneumonie u ventilovaných pacientů

                                sekundární infekce hematomu kdekoli v těle

                                význam mikroflóry v lidském organismu

11,00-12,00         stáž na oddělení, pokud bude pacient vhodný k demonstraci

 

 

úterý 18.12.

 8,00 - 9,30          konzultace

10,00-13,00         zkoušení na zápočet

 

 

Veškerá výuka je povinná a bude kontrolována prezence. Pro udělení zápočtu je vyžadována 80% docházka na výuku, tj. 4 z 5 dnů, a absolvování ústního přezkoušení poslední den výuky 18.12.2018.

 

 

 

Doporučené studijní materiály:

 

1. poznámky ze seminářů, studijní materiály v aplikaci Výuka

 

2. doporučená literatura:

Radovan Slezák, Ivo Dřízhal, Jiří Horáček, Otakar Kopecký: Infekční choroby ústní sliznice, 1.vydání, Praha 1997, Grada Publishing

Radovan Slezák, Ivo Dřízhal: Atlas chorob ústní sliznice, Praha 2004, Nakladatelství Quintessenz

Zdeněk Šťáva: Nemoci kůže a ústní sliznice, 2.vydání, Praha 1981, Avicenum/Zdravotnické nakladatelství

 

3. doplňková literatura:

Jiří Beneš a kolektiv: Infekční lékařství, 1.vydání, Praha 2009, Galén

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html