SubjectsSubjects(version: 825)
Course, academic year 2014/2015
   Login via CAS
Economics, management and control - CDH001P3
Czech title: Ekonomika, management a řízení
Guaranteed by: Department of Stomatology (12-STOM)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2014 to 2016
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:20/10 C+Ex [hours/semester]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Mgr. Petra Křížová, DiS.
Annotation - Czech
Last update: Ing. Jindra Ševčíková (30.09.2017)

Bez ekonomiky a managementu se neobejde žádná soukromá či státní organizace, podnik, firma. K naplnění vizí a cílů jsou používány jednotlivé efektivní procesy, tak aby firma dospěla k cíli díky dobrému rozhodování a kvalitně nastavenému systému celkového řízení společnosti. Nedílnou součástí managementu jsou marketingové strategie, které uvádí a stabilizují firmu na trhu.
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. Jindra Ševčíková (30.09.2017)

Záměrem předmětu ekonomika, management je vysvětlit úlohu v institucích různého charakteru.  Objasnit oblasti ekonomiky, managementu a marketingu  v oboru dentální hygienista a v provozu zubní praxe, stejně jako hledat cestu uplatnění produktu dle potřeb a přání zákazníků ve prospěch instituce či firmy. Studenti získají základy ekonomie, managementu a tvorby marketingové strategie včetně vyhodnocování výsledků a sestavení podnikatelského plánu.  

 

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Jindra Ševčíková (30.09.2017)

80% docházky

vypracování zadané seminární práce v rozsahu minimálně 7 stran

Literature - Czech
Last update: Ing. Jindra Ševčíková (30.09.2017)

Dědková J. Honzáková I.: Základy marketingu, TU Liberec 2006

Janečková, L., Vašíková, M.: Marketing služeb, Grada, Praha, 2001

Foret, M.: Marketingové základy a postupy, Computer Press,Praha 2001

Povichrová, J.: Ekonomika v podnikání,  Rubico, 2002. ISBN 80-85839-80-6.

Zdeněk Souček a Jan Burian, Strategické řízení zdravotnických zařízení, 2007 

Kalkulace nákladů ve zdravotnických organizacích, Boris Popesko; Zuzana Tučková; Petr Novák  

Marketing při utváření podnikové strategie, Karel Havlíček, Karel Kašík  

Management & Controling, malé a střední firmy, Karel Havlíček 

Základy strategického řízení a rozhodování, Thaddeus Mallya

  

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html