SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Medical Psychology and communication - C5VL010
Title: Lékařská psychologie a komunikace
Guaranteed by: Department of Psychiatry and Medical Psychology 3FM CU and NIMH (12-PCHI)
Faculty: Third Faculty of Medicine
Actual: from 2021 to 2023
Semester: both
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process:
Hours per week, examination: 0/42, C+Ex [HS]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://vyuka.lf3.cuni.cz/
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Medical Psychology and Communication is a discipline that mediates basic theroretical and practical aspects of psychological, behavioural and social aspects of health and illness. To practice effective evidence-based medicine, doctors must knot how psychological and behavioural factors influence health and illness. Medical students are taught to implement a biopsychosocial perspective and to use psychological approaches in diagnostics and treatment. After the course medical students understand that in order to achieve best possible treatment results, working and trustfull doctor-patient relationship must be established and maintained. They are familiar with communication techniques in specific clinical situations. Also, medical students aquire basic knowledge and skills how to survive in good health extremely demanding medical profession. Presentations, articles and other materials are available in curricular database Vyuka. During theoretical topics results of scientific studies and case-reports will be presented. During practical training videomaterials will be presented and role-playing will be encouraged. Detailed information about Medical Psychology and Communication is in Vyuka, Informace o predmetu unit (unit 0). Summary is in Syllabus attached to Informace o vyuce unit. Contents - Structure: Medical psychology and communication consists of 30 hours (15 units), organized as 15 clinical seminars with controlled presence. In order to fully participate in 5th year classes knowledge from the 4th yearis required.(Neurobiology of basic psychological mechanisms (memory, emotions and stress; 3 seminars) are part of Neurobehavioural Sciences I module (for details go to Vyuka, Neurobehavioural Sciences I; psychological, behavioural and social aspects of health and illness are covered in 7 lectures in summer semester for all students. See Syllabus, 4th year.)
Last update: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (22.11.2019)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je sdílet se studenty níže uvedené znalosti, dovednosti a postoje.

Znalosti
Sociální psychologie: interakce mezi jedinci na individuální, skupinové a společenské úrovni v souvislosti s poskytováním zdravotnické péče; bio-psycho-sociální model zdraví a nemoci v prevenci a léčbě
Vývojová psychologie: vývoj osobnosti s ohledem na prožívání nemoci, komunikaci a specifické potřeby člověka v jednotlivých fázích vývoje osobnosti
Klinická psychologie: psychologické mechanismy tělesných a duševních onemocnění; psychologické faktory přispívající k nemoci a jejich vliv na průběh a výsledný stav, terapeutická nonadherence, psychoterapie, krizová intervence, psychologické vyšetření,
zásady prevence syndromu vyhoření a vhodné nástroje pro duševní hygienu

Dovednosti
Adekvátně komunikuje v obtížných situacích, k nimž patří sdělování závažných zpráv, rozhovor o citlivých tématech (například o abusu alkoholu, kouření či obezitě), či komunikace s pacienty úzkostnými, kognitivně oslabenými a psychotickými, bez náhledu na onemocnění.
Adekvátně komunikuje v multidisciplinárním týmu
Umí použít krátkou intervenci, motivační rozhovor, klinické koučování.
Komunikuje profesionálně s pacienty a příbuznými rozhněvanými a agresivními, umí používat deeskalační techniky.
Umí vhodně podpořit pacienta v péči o sebe, motivuje jej a edukuje.
Umí zhodnotit riziko sebevraždy a zná klinické vedení pacienta po sebevražedném pokusu.

Postoje
Komunikuje jasně a citlivě s lidmi bez ohledu na jejich věk, sociální, kulturní či etnický původ a hendikep.
Svým vystupováním a komunikací předchází stigmatizaci pacientů.
Respektuje autonomii pacienta i roli rodiny v souladu s principy sdíleného rozhodování.

Last update: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (12.12.2019)
Course completion requirements -

 

Students are expected to participate in at least 80% of clinical seminars with controlled presence. For obtaining the credit they will present themselves with the Student´s Record, see attachement in Vyuka,  with signatures from teachers. The exact number of signatures required for each block is in Instructions for the course, see attachement Syllabus.

The credit is given by prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová (contact: lucie.bankovska@lf3.cuni.cz), or PhDr. Martin Loučka (contact: martin.loucka@lf3.cuni.cz), or Mgr. Karolína Vlčková (kontakt: k.vlckova@paliativnicentrum.cz) 

 

Last update: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (27.09.2021)
Literature -

Textbook
Ayers, de Visser: Psychology for Medicine

Last update: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (22.11.2019)
Requirements to the exam -

Exam
Succesfull passing of the 5th year oral Medical Psychology and Communication Exam is a prerequisite for participation in the State Exam from Neurobehavioural Sciences, that has two parts: 1. Oral Medical Psychology exam and Oral commissional exam from psychiatry and neurology. The Medical Psychology an Communication Exam Questions are attached in "Podminky zakonceni predmetu file" The rules for Medical Psychology Exam are as follows.
• For oral exam from psychology and oral commissional exam from psychiatry and neurology student apply through the Student Information System (SIS).
• Oral exam from psychology takes place in the Department of psychology of 3rd Medical Faculty, Ruská 87, building 19. The terms are published in Study Information System (SIS).
• At the examination, student will be allotted one question. List of questions is available in web module Vyuka, Medical psychology, Informace o predmetu unit.
• Successful passing of the oral exam from psychology is prerequisite for participation at the oral commisional exam from psychiatry and neurology. Successful passing is defined as the grade „excellent“, „very good“ or „good“. This result is part of the overall result of SFE.
• If the student subsequently does not pass oral commissional exam from psychiatry and neurology the result from oral exam from psychology remains valid and the exam does not have to be repeated.

Exam questions: see Vyuka

Last update: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (27.09.2021)
Syllabus -

 See Vyuka

Last update: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (22.11.2019)
Entry requirements -
In order to participate in the Exam from Medical Psychology and Communication, students must have credit  from Medical Psychology, 4th year.
Last update: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (27.09.2021)
Course completion requirements -

 

Students are expected to participate in at least 80% of clinical seminars with controlled presence. For obtaining the credit they will present themselves with the Student´s Record, see attachement in Vyuka,  with signatures from teachers. The exact number of signatures required for each block is in Instructions for the course, see attachement Syllabus.

The credit is given by prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová (contact: lucie.bankovska@lf3.cuni.cz), or PhDr. Martin Loučka (contact: martin.loucka@lf3.cuni.cz), or Mgr. Karolína Vlčková (kontakt: k.vlckova@paliativnicentrum.cz) 

 

Last update: Bankovská Motlová Lucie, prof. MUDr., Ph.D. (27.09.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html