SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
Biomedical informatics and statistics - B90206
Title: Biomedicínská informatika a statistika
Guaranteed by: 3rd Department of Medicine – Department of Endocrinology and Metabolism First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00530)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course is intended for doctoral students only
Guarantor: prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
Attributes: doktorské studium
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Martina Renková (13.01.2021)

Úvod do biomedicínské informatiky, Přehled a klasifikace mnohorozměrných metod,, Regresní analýza (diagnostika, kvalitativní nezávislé proměnné, víceúrovňová analýza) Faktorová analýza (explorační, konfirmační) Diskriminační analýza, logistická analýza

Hodnocení kvality zdravotnické informace. Systémy pro podporu rozhodování.

Data mining v medicíně. Biomedicínská informatika a biostatistika v řízení a optimalizaci úhrad zdravotní péče. Analýza přežití. Současné trendy v designu a hodnocení klinických studií. Národní zdravotnický informační systém jako základna eHealth v moderním zdravotnictví. Neparametrické metody. Informační systémy ve zdravotnictví.

Entry requirements - Czech
Last update: Ing. Marie Mentlíková (19.02.2020)

 

Kurz Biomedicínská informatika a statistika pro doktorandy

 

vždy v pondělí od 14.- do 15.30 v letním semestru 2019/2020 15x2 hod.

 

bude probíhat v počítačové učebně Ústavu vědeckých informací (přízemí, c. dveří 1.07, U Nemocnice 4, Praha 2), tak je možno nejen přednést, ale i nechat studenty něco řešit.

 

 

 

2.3. Hendl J.: Přehled a klasifikace mnohorozměrných metod, Regresní analýza– výuka v tento den v místnosti č. dveří 1.30!!

 

9.3. Hendl J.: Faktorová analýza (explorační, konfirmační)

 

16.3.   Hendl J.: Regresní analýza (diagnostika, kvalitativní nezávislé proměnné, víceúrovňová analýza)

 

23.3. Berka P.: Data mining v medicíně 

 

30.3. Lhotská L.: Systémy pro podporu rozhodování

 

6.4. Kasal P.: Hodnocení kvality zdravotnické informace"

 

13. 4.  Velikonoce

 

20.4.  Hendl. J. Diskriminační analýza, logistická analýza

 

27. 4.  Dušek L.:      Biomedicínská informatika a biostatistika v řízení a optimalizaci úhrad zdravotní péče

 

4. 5.  Valenta Zd.: Analýza přežití     

 

11.5.   Dušek L., Májek O.:  Současné trendy v designu a hodnocení klinických studií

 

18. 5.  Dušek L., Blaha M.: Národní zdravotnický informační systém jako základna eHealth v moderním zdravotnictví

 

25. 5.  Valenta Zd.: Neparametrické metody

 

1. 6.    Karel Zvára – Informační systémy ve zdravotnictví

 

             Prof. Hendl - zápočet

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html