SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
Advances in cell biology - B90019
Title: Pokroky v biologii buňky
Guaranteed by: Institute of Biology and Medical Genetics First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00160)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Note: course is intended for doctoral students only
Guarantor: prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
Comes under: Povinné YBIOA19 22/23
Povinné YBIO19 22/23
Attributes: doktorské studium
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martina Renková (13.01.2021)
Cyklus tvoří přednášky uznávaných odborníků v oboru buněčné biologie a patologie z 1., 2. a 3. lékařské fakulty UK, Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Přírodovědecké fakulty UK, ústavů Akademie věd ČR a rezortních ústavů. Přednáškový cyklus poskytne doktorandům nejnovější poznatky z oboru biologie a patologie buňky. Přednášky se týkají strukturně-funkční organizace buňky a tkání se zdůrazněním významu základního výzkumu a současně klinického výzkumu (např. onemocnění genetická, onemocnění metabolická, onemocnění imunitního systému).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html