SubjectsSubjects(version: 809)
Course, academic year 2017/2018
   Login via CAS
Microbiology - B81148 (Zubní lékařství AP)
Czech title: Mikrobiologie
Guaranteed by: Institute of Immunology and Microbiology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00351)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/4 C+Ex [hours/week]
Volume of tuition: 90 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Explanation: Mgr. Kateřina Petříčková, Ph.D.; katerina.petrickova@lf1.cuni.czwhite coat for practicals only
Additional information: http://uim.lf1.cuni.cz
Guarantor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
Comes under: Compulsory for Dentistry 2.y._17/18
Attributes: Teoretický předmět
Zubní lékařství
Pre-requisite : {splněna jedna z anatomií}, B81129, B82680
Is pre-requisite for: B81157, B81407, B81162, B81168, B81155
Annotation -
Last update: RNDr. Běla Potužníková (02.06.2008)

Basic knowledge of microbiology, special dental part of microbiology, virology, mycology and parasitology. Human patogens, their properties, diagnostics, immunization, antibiotics, antibacterial and virostatic therapy, vaccination. Microbiological apects of microflora of oral cavity, special dental microbiological profile. Methods of treatment. Practice: methods of sample collection of biological materials, methods of identification, stategy of antibacterial therapy - antibiotic centre, antibiotic police, interpretation of results of examination.
Literature -
Last update: RNDr. Běla Potužníková (03.11.2010)

http://el.lf1.cuni.cz/mikrobiostoma/

Bednář M., Fraňková V., Schindler J., Souček A., Vávra J.: Lékařská mikrobiologie. Marvil, Praha, 1. vyd. 1996.

Votava M., Ondrovčík P.: Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Masarykova Universita, Brno, 2000.

Murray, Pfaller, Rosenthal eds. Medical Microbiology 5th edition, Mosby

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html