SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Research Practice 2 - B03433 (Adiktologie - prezenční)
Title: Výzkumné praktikum 2
Guaranteed by: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Comes under: Povinné NADI18 P 2.r._23/24
Attributes: Adiktologie navazující
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Aim of the course - Czech
Last update: Ing. Vladislava Kohútová (07.10.2021)

Cílem předmětu je probrat problematické oblasti výzkumně zaměřených diplomových prací studentů, kolokviální formou vede ke hledání způsobů, jak pokračovat v realizaci DP.

Literature - Czech
Last update: Ing. Vladislava Kohútová (07.10.2021)

Povinná:

  • Punch, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2015, 230 s. ISBN 978-80-262-0980-5.
  • Hendl, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat. Praha: Portál, 2006, 583 s. ISBN 80-7367-123-9.
  • Punch, Keith. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008, 150 s. ISBN 978-80-7367-381-9.
  • Hendl, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, 407 s. ISBN 80-7367-040-2.

Learning resources - Czech
Last update: Ing. Vladislava Kohútová (07.10.2021)

MS Teams: Výzkumné praktikum 2 20/21 B03261

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html