SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Evaluation of Drug Services - B03346 (Adiktologie - kombinovaná)
Title: Evaluace adiktologických služeb
Guaranteed by: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8, C [HS]
Extent per academic year: 8 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Explanation: Mgr. Jaroslav Vacek
Additional information: http://www.adiktologie.cz
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Comes under: Povinné BADI18 K 3.r._22/23
Attributes: Adiktologie-kombinovaná
Teoretický předmět
Interchangeability : B02038
Annotation - Czech
Last update: Jana Kolářová (12.01.2021)
Předmět navazuje na úvod do managementu a veřejné správy (praktické situace) a na předměty zabývající se popisem služeb terapeutického kontinua. Jeho cílem je seznámit studenty prakticky s postupy, které umožňují hodnotit nákladnost, kvalitu, efektivitu služeb. Hodnocení má sloužit zejména managementu organizací a pracovníkům organizací, kteří adiktologické služby zřizují. Při výuce jsou použity prvky „problém-based learning“ přístupu.
Syllabus - Czech
Last update: Jana Kolářová (12.01.2021)

Hodnocení nákladnosti, kvality a efektivity - kritéria a možnosti jejich hodnocení.

Provádění formativní a normativní evaluace.

Provádění evaluace přípravy, procesu a výsledku.

Způsoby analýzy spokojenosti klientů.

Provádění analýzy potřeb.

Literature - Czech
Last update: Ing. Vladislava Kohútová (12.11.2020)

P

Povinná literatura:

Šefránek, M. (2009). Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek. ZAOSTŘENO NA DROGY, 7, 5. Praha: Úřad vlády ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Kalina, K. (2000). Kvalita a účinnost v léčbě a prevenci závislostí. Praha: ANO.

Sešity WHO - Evaluace drogových služeb I.-XI. WHO, Geneva. (v přiložených souborech)

Miovský, M., Gabrhelík, R., Charvát, M., Šťastná, L., Jurystová, L., & Martanová, V. (2015). Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze.

 

Doporučená literatura:

EMCDDA (2000). Evaluation: a key tool for improving drug prevention. EMCDDA Scientific Monograph Series No. 5 edn. Lisabon: EMCDDA

Kröger, C., Winter, H. and Shaw, R. (1997) Guidelines for the Evaluation of Drug Prevention Intervention: A Manual for Programme Planners and Evaluators. Lisbon: EMCDDA.

Springer, A., Uhl, A. (1999). Evaluation Research in Regard to Primary Prevention of Drug Abuse. Brussels: Directorate-General Science, Research and Development

Course completion requirements - Czech
Last update: Ing. Vladislava Kohútová (12.11.2020)

Požadavky k zápočtu

  1. Prezentace vlastního evaluačního záměru dle zadaných požadavků - formou prezentace či písemně
  2. Účast na seminářích 80 % - náhrada neúčasti rozšířením písemné práce (15 % = 2 normostrany)
  3. Aktivita
Requirements to the exam - Czech
Last update: Ing. Vladislava Kohútová (12.11.2020)

Požadavky k zápočtu

  1. Prezentace vlastního evaluačního záměru dle zadaných požadavků - formou prezentace či písemně
  2. Účast na seminářích 80 % - náhrada neúčasti rozšířením písemné práce (15 % = 2 normostrany)
  3. Aktivita
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html