SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Internal Medicine - Pneumology 1 - B03011 (General Medicine)
Title: Interna - pneumologie 1
Guaranteed by: Department of Pneumology First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00870)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/25 C [hours/semester]
Extent per academic year: 25 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Prof.MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., Prof.MUDr.Jiří Homolka, DrSc.fonendoskop, bílý plášť, přezůvky, jmenovka studenta
Additional information: http://pneumologie.lf1.cuni.cz/, http://tubres.lf1.cuni.cz/
Old code: 306
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
Comes under: Povinné LEK 4.r._19/20
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00384, B00385, B00632
P//Is pre-requisite for: B03012
Annotation - Czech
Last update: Jana Kolářová (30.09.2019)
Anamnéza, fyzikální vyšetření a laboratorní nálezy při různých plicních onemocněních. Analýza hlavních plicních symptomů. Základy funkčních plicních testů a endoskopických metod (bronchoskopie, thorakoskopie). Orientace v hrudní chirurgii.
Literature -
Last update: Ing. Vladislava Kohútová (31.05.2018)

Klener, Pavel a kol.: Vnitřní lékařství, 4. vydání, Galén Praha 2012

Češka, Richard a kol.: Interna, 2. vydání, Triton, Praha 2015

Kolek, V.; Kašák ,V.; Vašáková, M. a kol.: Pneumologie, 2. vydání, Maxdorf, Praha 2014

Chlumský, Jan - Plicní funkce pro klinickou praxi, Maxdorf, Praha 2014

Vašáková, Martina a kol.: Moderní farmakoterapie v pneumologii, Maxdorf, Praha 2013

Hytych, Vladislav a kol.: Minimum z plicní chirurgie, Maxdorf, Praha 2013

Skřičková, J.; Kolek, V. - Základy moderní pneumoonkologie,  Maxdorf, Praha 2012

Kolek, V. a kol.: Doporučené postupy v pneumologii , Maxdorf, Praha 2013

Kašák, V.; Koblížek, V. a kol.: Naléhavé stavy v pneumologii,  Maxdorf, Praha 2009

Homolka, J., Votava, V.: Tuberkulóza, 4. vydání, Karolinum Praha 2012

Teaching methods -
Last update: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (09.10.2019)

Student information Teaching of B03011 and B83011 Interna - Pneumology I for students of the 4th year of General Medicine will be held in days Mon, Tue, Thur and Fri at Pneumological Clinic of 1st Faculty of Medicine of Charles University and TN, Thomayer Hospital, Vídeňská 800, Prague 4, on Wednesday at the 1st Clinic of Tuberculosis and Respiratory Diseases of the 1st Faculty of Medicine of Charles University, General University Hospital, area U Nemocnice, Pavilion A6,3rd Floor - left, U Nemocnice 2, Prague 2. The lesson takes the form of a weekly block of morning classes from 8:00 to 11:30 (Monday from 8: 15-11: 45). On Monday, there is a block of introductory lectures. On Tuesday, Thursday and Friday, the morning hours are 8: 00-9: 40 dedicated to lectures. These lectures are held in the lecture hall on the ground floor of Pavilion B5, Thomayer Hospital, Vídeňská 800, Prague .Practice is held Tuesday and Thursday from 10:00 to 11:30 at the Pneumological Clinic of the First Faculty of Medicine of Charles University, pavilion G1, Thomayer Hospital, Vídeňská 800, Prague 4 and Friday from 10:00 to 11:35 in room No. 1042 in the ground floor of the B5 Pavilion, Thomayer Hospital, Vídeňská 800, Prague 4. On Wednesday is all day practical exercises at the 1st Clinic of Tuberculosis and Pulmonary Diseases, General University Hospital, Pav. A6, U Nemocnice 2, Prague 2. For teaching, wear a stethoscope, a white medical cloak, slippers and a name tag. 

Contact information: Thomayer Hospital, phone: 26108 3853, email: ales.lisa@ftn.cz , pavel.horazdovsky@ftn.cz General University Hospital, phone: 224 96 6303, email: tubres@lf1.cuni.cz

More information: https://pneumologie.lf1.cuni.cz/

 

Course completion requirements -
Last update: MUDr. Pavel Horažďovský, MBA, Ph.D. (25.09.2019)

Every absence must be excused and replaced. 100% participation is required and is a prerequisite for credit.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html