Cardiovascular Medicine - B03007 (General Medicine)
Title: Kardiovaskulární medicína
Guaranteed by: 2nd Department of Medicine - Clinical Department of Cardiology and Angiology (11-00520)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/100 C [hours/semester]
Extent per academic year: 100 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: doc. MUDr. Vilém Danzig , Ph.D.
Additional information: http://int2.lf1.cuni.cz
Old code: 302
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.
Comes under: Povinné LEK 5.r._19/20
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00384, B00385, B00386, B00632
Interchangeability : B00302
K//Is co-requisite for: B01399
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Files Comments Added by
download II.interna plán.pdf Orientační plán II. interní kliniky doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
download Informace ke čtvrtečním stážím.pdf Informace ke stážím konajícím se mimo prostory VFN (Nemocnice na Homolce, IKEM, Simulační centrum) doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
download Informace ke zrušení výuky - usnesení Ministerstva zdravotnictví.pdf Informace ke zrušení výuky - usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020–1/MIN/KAN doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
download otázky-zkouška z interny ČJ.pdf Otázky ke zkoušce z interny doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
download Prevence - prof. Cífková.ppt prezentace prof. Cífková - Kardiovaskulární prevence a kardiovaskulární rehabilitace doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Annotation -
Last update: Ing. Vladislava Kohútová (04.06.2018)
Epidemiology, pathophysiology, symptomatology, diagnosis, treatment and prevention of diseases in cardiology.
Syllabus - Czech
Last update: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (14.02.2019)

Semináře pro 5.ročník - každý den kromě čtvrtka 10:30 - 12:00 a ve středu navíc 13:00 - 14:30 na posluchárně II.interní kliniky

(semináře jsou povinnou součástí blokové výuky)

 

od 8:45 do 10:00 (v po a út navíc od 13:00 do 14:15) jsou dle rozpisu stáže na klinice

 

každý čtvrtek pouze stáž dle rozpisu na jednom z uvedených pracovišť: IKEM, nemocnice Na Homolce, Simulační centrum - Fyziologický ústav 1.LF

 

Témata seminářů:

 

Arteriální hypertenze - zodpovídá prof. Widimský (III. IK)

Srdeční selhání - prof. Linhart (doc. Danzig, doc. Kořínek)

Bradyarytmie, kardiostimulace, resynchronizační léčba - dr. Šťovíček (dr. Válek)

Tachyarytmie, ablační terapie, antikoagulace - dr. Šimek J. (doc. Havránek)

Onemocnění periferních tepen - dr. Chochola (dr. Heller)

Onemocnění žil, plicní embolie - doc. Karetová (prim. Kučera)

Selhání oběhu, šok, kardiopulmonální resuscitace - zodpovídá prof. Malík (III. IK)

Ischemická choroba srdeční akutní a chronické formy, komplikace - dr. Šimek S. (doc. Zemánek)

Chlopenní vady - dr. Hlubocká (prof. Paleček) - ve spolupráci s KCH

Onemocnění myokardu a perikardu - prof. Paleček (doc. Kuchynka)

Kardiochirurgie - zodpovídá prof. Lindner (II. CHK)

Angiochirurgie - zodpovídá prof. Lindner (II. CHK)

Vrozené vady srdce - doc. Zemánek (dr. Hlubocká)

Kardiovaskulární prevence a kardiovaskulární rehabilitace - prof. Cífková (dr. Tuka III. IK)

Plicní hypertenze - doc. Jansa (dr. Ambrož)

Literature - Czech
Last update: Ing. Vladislava Kohútová (04.06.2018)

Richard Češka a kol. - Interna 2010
Debora Karetová, František Staněk - Angiologie pro praxi 2007
Jiří Kolář a kol. Kardiologie pro sestry intenzivní péče 2009
Aschermann M. et al: Kardiologie, Praha Galén 2004

Entry requirements - Czech
Last update: Ing. Vladislava Kohútová (04.06.2018)

Je nutné mít čistý bílý plášť, přezuvky, fonendoskop, průkazku studenta.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (26.09.2018)

Každý pátek po semináři testování pomocí hlasovacího zařízení - otázky dle obsahu seminářů z celého týdne

 

zápočet: prezence (absence možná pouze po individuální předchozí dohodě ve zřetelně opodstatněných případech) a hlasování (minimálně 53 správných odpovědí (70%), otázky dle obsahu seminářů)


zápočet možno získat při splnění podmínek: 100% prezence a 70% úspěšně zodpovězených otázek