SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Practical basics of first aid in life-threatening situations simulation medicine - B02923 (elective subject)
Title: Praktické základy první pomoci u život ohrožujících stavů-simulační medicína
Guaranteed by: Department of Anesthesiology and Intensive Care First Faculty of Medicine and Central Military Hospi (11-00864)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 3/20 C [hours/semester]
Capacity: 8
Min. number of students: 3
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., tomas.tyll@uvn.cz, 973 202 999
Additional information: http://karim-uvn.lf1.cuni.cz
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
Attributes: Lékařství
Files Comments Added by
download Praktické základy první pomoci u ľivot ohroľujících stavů_TT_2.3.2020.docx MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
Syllabus - Czech
Last update: Jana Kolářová (03.02.2020)
1. Teoretický úvod
Historie

Vitální funkce

Patofyziologie šoků, kolaps, synkopa

Patofyziologie zástavy oběhu - tři fáze

Guidelines ERC 2015

„ATLS pro laiky“

Specifika hromadných neštěstí

2. Svědek zástavy oběhu na veřejnosti
Primární zástava oběhu, ischemická choroba srdeční, automatický externí defibrilátor.

3. V létě na koupališti
Sekundární zástava oběhu, tonutí, dušení, pneumothorax.

4. Přijel jsem k dopravní nehodě
Traumaticko hemorhagický šok, ATLS, zástava krvácení, podezření na poranění krční páteře, vyprošťování zraněného.

5. Souseda pobodaly včely
Alergie, anafylaxe, průchodnost dýchacích cest - koniotomie, EPIpen.

6. Kolega v práci mi neodpovídá
Izolované poruchy vědomí - mozková příhoda, epilepsie, vybranné otravy

Závěrečný test, zápočet

Registration requirements - Czech
Last update: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. (03.02.2020)

18 vyučovacích hodin, začátek výuky v pondělí 2.3.2020 ve 14.00 hod, sraz studentů
před vchodem na KARIM ÚVN Praha. Výuka probíhá v simulačním centru KARIM ÚVN Praha. 
Garant přednosta MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., tel. 973 202 999

Course completion requirements - Czech
Last update: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D. (03.02.2020)

Předmět je vyučován v zimním i letním semestru, jeden běh má 6 seminářů.

Podmínkou udělení zápočtu je docházka (max. 1 omluvený seminář) a 80% úspěšnost v závěrečném testu.

 

Education plan -
Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Monday02.03.2020Teoretický úvod 3h, 2.3.2020 Spá Historie Vitální funkce Patofyziologie šoků, kolaps, synkopa Patofyziologie zástavy oběhu – tři fáze Guidelines ERC 2015 „ATLS pro laiky“ Specifika hromadných neštěstí  
Monday23.03.2020Svědek zástavy oběhu na veřejnosti 3h, 23.3.2020 Sot Primární zástava oběhu, ischemická choroba srdeční, automatický externí defibrilátor  
Monday06.04.2020V létě na koupališti 3h, 06.04.2020 NovP Sekundární zástava oběhu, tonutí, dušení, pneumothorax 
Monday20.04.2020Přijel jsem k dopravní nehodě 3h, 20.04.2020 Hen Traumaticko hemorhagický šok, ATLS, zástava krvácení, podezření na poranění krční páteře, vyprošťování zraněného 
Monday11.05.2020Souseda pobodaly včely 3h, 11.5.2020 Vol+Got Alergie, anafylaxe, průchodnost dýchacích cest - koniotomie, EPIpen  
Monday25.05.2020Kolega v práci mi neodpovídá 3h, 25.5.2020 Hen Izolované poruchy vědomí – mozková příhoda, epilepsie, vybranné otravy Závěrečný test, zápočet  
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html