SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Haematology - B02829 (Midwife)
Title: Hematologie
Guaranteed by: 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2017
Semester: summer
Points: 1
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0 C [hours/week]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
Comes under: Povinné BPA P 3.r._19/20
Attributes: Porodní asistentka
Klinický předmět
Annotation - Czech
Last update: Vladěna Topičová (05.06.2015)
Předmět je koncipován jako teoretický. Seznamuje se základními poznatky z oblasti klinické hematologie. Podává informace o základních a speciálních vyšetřovacích metodách v hematologii, seznamuje se způsobem odběru krve pro hematologická vyšetření. Objasňuje základní principy transfuzního lékařství, seznamuje s laboratorními metodami užívanými v transfuzním lékařství, s výrobou transfuzních přípravků a indikacemi pro jejich aplikaci, s potransfuzními komplikacemi.
Syllabus - Czech
Last update: Vladěna Topičová (05.06.2015)
Tematické bloky přednášek:

1. Úvod do hematologie.

2. Základní fyzikální a chemické vlastnosti krve.

3. Imunohematologie.

4. Skupinový systém ABO.

5. Rh systém, klinický význam.

6. Hemolytická nemoc novorozenců.

Literature - Czech
Last update: Vladěna Topičová (05.06.2015)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
1. ADAM, Z., VORLÍČEK, J. a kol. Hematologie pro praktické lékaře. Praha: Galén, 2007. 313 s. ISBN 80-726-2453-9.

2. PECKA, M. a kol. Laboratorní hematologie. Hradec Králové: HK Credit, 2004. 119 s. ISBN 80-867-8013-9.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
1. WHO kolektiv. Klinické použití krve. Příručka. Praha: Grada, 2002. 221 s. ISBN 80-247-0268-1.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html