Clinical Pathophysiology - B02720 (Dietitian with Specialization)
Title: Klinická patofyziologie
Guaranteed by: Institute of Pathological Physiology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00180)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 MC [hours/week]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., prof. MUDr. Pavel Maruna,
Additional information: https://patofyziologie.lf1.cuni.cz/informace-o-predmetu-klinicka-patofyziologie
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.
Attributes: Nutriční specialista
Klinický předmět
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Vladěna Topičová (26.02.2015)
Změny metabolismu u onkologicky nemocného (Metabolismus bílkovin, tuků, sacharidů a energetický výdej u onkologického dětského pacienta. Mediátory metabolických změn) Mechanizmy vzniku kachexie (Hormonální a metabolické abnormality. Energetická bilance. Cytokiny a metabolické abnormality) Typy nádorů, jejich chování a diagnostika (Nezhoubné nádory, zhoubné nádory a diagnostické metody)
Syllabus - Czech
Last update: Vladěna Topičová (02.03.2015)

Stručný sylabus předmětu:

 • Základy energetického a intermediárního metabolismu
 • Metabolismus bílkovin, sacharidů a tuků
 • Hormonální regulace metabolismu
 • Orgánová regulace metabolismu
 • Poruchy regulace metabolismu navozené zánětovými a nádorovými stavy
 • Mediátory a diagnostika metabolismu a jeho patologických změn
 • Specifika metabolismu a jeho poruch v dětském věku
 • Katabolické stavy, proteokatabolismus, proteinově-energetický deficit
 • Kachexie a její vznik
 • Fukční orgánové důsledky katabolismu a kachexie
 • Vznik nádorů I - onkogeny, tumor supresorové geny
 • Vznik nádorů II - genetické stavy, vlivy prostředí, způsobu života, výživy
 • Růst nádorů - růstové faktory, hormonální vlivy, angiogeneze
 • Metastázování
 • Dělení nádorů podle biologických vlastností
 • Principy diagnostiky biologických vlastností nádoru na buněčné a molekulární úrovni
 • Teoretické základy biologické léčby nádorů

Literature - Czech
Last update: Vladěna Topičová (26.02.2015)

Vokurka a spolupracovníci: Patofyziologie pro nelékařské směry, 3. vyd., Karolinum, Praha 2012

Klinická onkologie. Petruželka L., Konopásek B. /Karolinum, 2003/

Klinická onkologie pro sestry. VORLÍČEK,J., ABRAHÁMOVÁ,H., VORLÍČKOVÁ,H. a

kol./Grada Publishing,2006/ ISBN 80-247-1716-6

Doporučená studijní literatura
Nečas a spol.: Obecná patologická fyziologie, Karolinum, Praha, 2009

Requirements to the exam - Czech
Last update: Radmila Korhoňová (24.05.2019)

Podrobré informace o předmětu najdete na stránkách Ústavu patologické fyziologie: 

https://patofyziologie.lf1.cuni.cz/informace-o-predmetu-klinicka-patofyziologie

informace o výuce: 224 965 917 | e-mail: radmila.korhonova@lf1.cuni.cz