SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
. - B02709 (elective subject)
Title: Medicína za mimořádných událostí a krizových situací
Guaranteed by: Department of Medicine First Faculty of Medicine and Central Military Hospital (11-00861)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6 C [hours/semester]
summer s.:0/7 C [hours/semester]
Capacity: 25
Min. number of students: 2
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: miroslav.zavoral@lf1.cuni.cz,tomas.hnatek@uvn.cz
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Attributes: Lékařství
Pre-requisite : B00384
Entry requirements - Czech
Last update: Marcela Holanová (16.08.2016)

pouze studenti lékařství, ročníky 4,5,6

Registration requirements - Czech
Last update: MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D. (15.02.2020)

Letní semestr:

 

Předmět pokračuje v úterý dne 3. 3. 2020 ve 14.00 hod v ÚVN, pavilon E, Infekční klinika, sekretariát, přízemí , kontaktní osoba- as. Arientová

Další termíny výuky pro letní semestr (vždy jde o úterky) :

17/3  výuka Infekční klinika, pavilon E 

31/3 výuka Infekční klinika, pavilon E

14/4 výuka Interní klinika A7, 1.patro-knihovna

28/4 výuka  Interní klinika A7, 1.patro-knihovna

12/5 výuka  Interní klinika A7, 1.patro-knihovna

26/5 výuka,  Interní klinika A7, 1.patro-knihovna zápočet

 

Zimní semestr se zprvu nese v duchu akutní neodkladné medicíny urgentního příjmu, případně medicíny poskytované v polních podmínkách, druhá část semestru

zajištovaná Klinikou anestezie a resuscitace se soustředí na nácvik diagnostiky a zvládání akutních stavů v nemocničním prostředí, včetně nácviku praktických dovedností na modelech. Lektory  jsou zkušení lékaři urgentního příjmu a lékaři se zkušenostmi v misích Armády ČR

 

Letní semetr je vyučován v součinnosti s Klinikou infekčních nemocí, předmětem je problematika izolace a léčby nebezpečných a virulentních infekcí.

Dále následuje akutní problematika ve Vnitřním lékařství  ve smyslu zevního zasažení organismu (otravy chemikáliemi, rostlinými a živočišnými jedy,  úrazy elektrickým proudem a poškození kardiovaskulární soustavy)MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D., zástupce přednosty pro vědu, výzkum a vzdělávání Interní klinika 1. LF UK a ÚVN U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6.
 
 
V případě dotazů se můžete obrátit na: Tomas.Hnatek@uvn.cz nebo paní sekretářku Danielu Kamínovou daniela.kaminova@uvn.cz - A7, 1.patro - sekretariát, tel. 973 20 30 97.
 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html