SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Basic clinical cardiology - B02705 (elective subject)
Title: Základy klinické kardiologie
Guaranteed by: Department of Medicine First Faculty of Medicine and Central Military Hospital (11-00861)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/8 C [hours/semester]
summer s.:0/8 C [hours/semester]
Capacity: 25
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: doc.Malý, dr.Hnátek - te. 973 20 30 97
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Co-requisite : B00602
Pre-requisite : B00384, B00385, B00632
Registration requirements - Czech
Last update: Daniela Kamínová (17.09.2019)

Začátek výuky je 8. 10. 2019 ve 14.00 hod. Frekvence výuky je 1 x za 2 týdny, vyučuje doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.

Místo konání: ÚVN, Interní klinika 1.LF UK a ÚVN, budova A7, 1. patro, dveře č. 116.

 

MUDr. Tomáš Hnátek, Ph.D. zástupce přednosty kliniky pro vzdělávací a vědeckou činnost Interní klinika 1.LF UK a ÚVN.

tomas.hnatek@uvn.cz

 

sekretariát, tel. 973 20 30 97

daniela.kaminova@uvn.cz

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html