SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Laboratory Methods in Hematology - Diagnostic Tool and Translation´s Research - B02551 (elective subject)
Title: Laboratorní metody v hematologii - diagnostika a translační výzkum
Guaranteed by: 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/8 --- [hours/semester]
summer s.:8/8 C [hours/semester]
Extent per academic year: 44 [hours]
Capacity: 30
Min. number of students: 3
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Iva.busova@lf1.cuni.cz , trneny@cesnet.cz
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Attributes: Lékařství
Pre-requisite : B00380
Annotation - Czech
Last update: DSVOBOD (14.08.2013)
Cílem předmětu je seznámit se se základními laboratorními metodami v hematologii (morfologie, průtoková cytometrie, cytogenetika, molekulární biologie, biochemie ad.) a jejich využití v hematologické diagnostice a ve studiu patogeneze hematologických malignit (leukémie, lymfomy, MDS a další). Předmět bude probíhat formou přednášek a na jejich základě následného praktického seznámení v laboratoři.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html