SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Perioperative medicine - B02327 (elective subject)
Title: Perioperační medicína
Guaranteed by: Department of Anesthesiology and Intensive Care First Faculty of Medicine and Central Military Hospi (11-00864)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/15 C [hours/semester]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: 15
Min. number of students: 4
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D., tomas.tyll@uvn.cz, 973 202 999
Additional information: http://karim-uvn.lf1.cuni.cz
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
Attributes: Lékařství
Pre-requisite : B00384, B00385, B00634
Annotation - Czech
Last update: Jana Kolářová (03.02.2020)
Předmět je určen pro studenty se zájmem o obor Anestézie, resuscitace a intenzivní medicína. Posluchači se seznámí s přípravou pacientů k operačním výkonům, se základy celkové i regionální anestézie, s léčbou bolesti, s pooperační péčí na jednotce intenzivní péče, s možnými perioperačními komplikacemi. Součástí výuky je i praktický nácvik na modelu (intubace, kanylace periferní žíly).
Education plan -
Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Tuesday03.03.2020Úvod, historie oboru Dr. Tyll 
Tuesday10.03.2020 Farmakologie v anestézii Dr.Votava 
Tuesday17.03.2020Zajištění dýchacích Dr. Šidák 
Tuesday24.03.2020Premedikace a příprava k výkonu Dr. Rára 
Tuesday31.03.2020Celková anestézie Dr. Lásziková 
Tuesday07.04.2020Anesteziologický přístroj Dr.Hanulík 
Tuesday14.04.202014.4.: Regionální anestézie Dr. Lásziková 
Tuesday21.04.2020Komplikace anestézie Dr. Reková 
Tuesday28.04.2020Invazivní monitorace Dr. Voldřich 
Tuesday05.05.2020Infuzní terapie, hypovolemický šok Dr. Gottvald 
Tuesday12.05.2020Akutní respir. insuf. v perioper. období Dr. Šidák  
Tuesday19.05.2020Léčba bolesti a dosp. pokoj Dr. Spálený  
Tuesday26.05.2020Anestézie za mimořádných podmínek, zápočet Dr. Henlín  
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html