SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Pathophysiology of Nutrition 1 - B02277 (Nutriční terapeut kombinovaná)
Title: Patofyziologie výživy 1
Guaranteed by: Institute of Pathological Physiology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00180)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:8/4 C [hours/semester]
Extent per academic year: 12 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Additional information: https://patofyziologie.lf1.cuni.cz/informace-o-predmetu-patofyziologie-vyzivy
Note: prefer medical statement
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.
Comes under: Povinné BNT K 2.r._19/20
Attributes: Nutriční terapeut-kombinovaná
Teoretický předmět
Pre-requisite : B02259, B02530
Annotation - Czech
Last update: Zuzana Džupinková (07.05.2012)
Cílem výuky je seznámit posluchače s etiologií a patogenezí nemocí s důrazem na metabolismus a jeho vztah k příjmu a zpracování potravy. Patologická fyziologie je členěna na obecnou část, v níž jsou vyloženy obecné mechanismy dějů provázejících nemoce a patologické stavy. Pozornost je věnována mj. poruchám vývoje a růstu, poruchám výživy, hladovění a obezitě. Jeden z důležitých předmětů studia, má zpracovány dostatečné podpory ve výukových materiálech na intranetu fakulty.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Radmila Korhoňová (24.05.2019)

Informace k tomuto předmětu naleznete na stránkách Ústavu patologické fyziologie: 

https://patofyziologie.lf1.cuni.cz/informace-o-predmetu-patofyziologie-vyzivy

Kontakt: informace o výuce: 224 965 917 | e-mail: radmila.korhonova@lf1.cuni.cz

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html