SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Palliative medicine 1 - B02243 (elective subject)
Title: Paliativní medicína 1
Guaranteed by: Department of Oncology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00630)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30 C [hours/semester]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: 30
Min. number of students: 2
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Kontakt: ondrej.kopecky@vfn.cz
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Irena Závadová
MUDr. Ondřej Kopecký
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00385, B00632
Annotation - Czech
Last update: Marcela Holanová (07.06.2019)
Inovované kurikulum předmětu Paliativní medicína - teorie i praxe v moderním a rychle se rozvíjejícím oboru, se kterým se jistě budeme všichni do budoucna čím dál častěji setkávat. Jedná se o unikátní možnost setkat se s odborníky z různých oborů a organizací, kteří do výuky vnesou zajímavá nová témata, dříve často opomíjená. Přednášet budou mimo jiné primářka MUDr. Irena Závadová, vedoucí zdravotního týmu Domácího hospice Cesta domů (www.cestadomu.cz), MUDr. Martin Matějů, Ph.D. z Kliniky onkologie, MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, PhDr. et Mgr. Zuzana Čepelíková a Ph. D. a MUDr. Ondřej Kopecký z Kliniky anesteziologie a resuscitace a Centra podpůrné a paliativní péče a další odborníci. V rámci nepovinného předmětu se studenti seznámí se základy komunikace s pacientem se závažným onemocněním, tak, aby pro ně bylo snažší nastavit adekvátní a realistický cíl léčby, který odpovídá hodnotám pacienta. Budeme se učit o medicínských, právních a etických aspektech pokročilých stavů, seznámíme se s tím, jaké jsou nejčastější terminlní symptomy a jak se léčí. Budeme se také věnovat rozhodování v prokročilých stádiích nemoci, potřebám závažně chronicky nemocných pacientů z pohledu bio-psycho-sociálního. V rámci praktické výuky budeme pracovat ve skupinách, řešit kazuistiky, ale budete mít možnost se podívat na oddělení intenzivní péče a vidět, do jaké míry paliativní přístup ovlivňuje volbu léčebného postupu. Kurz je zaměřen prakticky a vybaví vás mnohými dovednostmi, které budete v péči o chronicky a závaženě nemocné pacienty potřebovat. Předmět je určen pro studenty 4., 5. a nově i 6. ročníku.
Syllabus - Czech
Last update: Marcela Holanová (23.09.2019)

Komunikace, etika a paliativní medicína I            Semináře 2019/2020

  1. Termín: 7.10.2019 – 6.1.2020                      Místo: KARIM, Hoderova síň (VFN - pavilon A6, poschodí -1)

                                                                              Pozor změna místa konání v termínech 7. a 14.10.

Čas:       pondělí, 14:30 – 16:00 hod

 

 

 

Č.

datum

téma

přednášející

místo konání

1

7.10.2019

Komunikace, etika, paliativní medicína –kazuistiky + základní príncipy

Kopecký

Posluchárna oční kliniky, pavilon A6, přízemí

2

14.10. 2019

Základy psychologie a komunikace

Rusinová, Čepelíková

Posluchárna oční kliniky, pavilon A6, přízemí

3

21.10.2019

Sociální problematika

Matějková

Hoderova síň, KARIM, pavilon A6

4

4.11.2019

Spirituální péče v pokročilém onemocnění

Hájek / Šourková

Hoderova síň, KARIM, pavilon A6

5

11.11.2019

Etika a právo, dilemata a jejich řešení

Kopecký

Hoderova síň, KARIM, pavilon A6

6

18.11.2019

Limitace péče, dříve vyslovené přání

Kopecký

Hoderova síň, KARIM, pavilon A6

7

25.11.2019

Komunikace závažných zpráv prakticky

Rusinová, Kopecký

Hoderova síň, KARIM, pavilon A6

8

2.12.2019

Komunikace závažných zpráv prakticky

Rusinová, Kopecký

Hoderova síň, KARIM, pavilon A6

9

9.12.2019

Návštěvy na pracovišti – pro mediky

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN + Mobilní hospic Cesta domů

Dle domluvy, pouze pro mediky

10

16.12.2019

Návštěvy na pracovišti – pro mediky

Centrum podpůrné a paliativní péče VFN + Mobilní hospic Cesta domů

Dle domluvy, pouze pro mediky

11

6.1.2020

Panelová diskuze účastníků, závěr

Rusinová, Kopecký, Závadová

Hoderova síň, KARIM, pavilon A6

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html