SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Children´s neurology 1,2 - B02175 (elective subject)
Title: Dětská neurologie 1,2
Guaranteed by: Department of Neurology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00600)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:10/5 C [hours/semester]
summer s.:10/5 C [hours/semester]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: 20
Min. number of students: 3
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: snevsi@lf1.cuni.cz
Additional information: https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-29.html
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Attributes: Lékařství
Pre-requisite : B00385, B00634
Annotation - Czech
Last update: Marcela Holanová (30.09.2019)
Dětská neurologie je nástavbovým oborem na neurologii či pediatrii a předmět je proto vhodný zejména pro 5.-6. ročník lékařského studia. Přednášky jsou zaměřeny na neurovývojovou problematiku, nejčastější neurometabolické a neurodegenerativní onemocnění dětského věku, nervosvalové poruchy, možnosti genetické diagnostiky, intenzivní péči v dětské neurologii, záchvatová onemocnění, poruchy spánku a další témata. Součástí výuky je i stáž na oddělení KDDL s demonstrací pacientů.
Literature - Czech
Last update: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (30.09.2019)

Doporučená literatura (DN):

1. Dětská neurologie I, II

    JH. Menkes, HB. Sarnat, BL. Maria (eds.) 7. vydání

    Triton, 2011 (český překlad)

2. Dědičné poruchy metabolismu v kazuistikách

    T. Honzík, J. Zeman

    Mladá fronta, 2016

Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. (30.09.2019)

Definovaná účast na výuce (DN):

Aktivní účast v diskuzích na semináři, prokázaná znalost cíleného  vyšetření neurologického vyšetření dětského pacienta při stážích, případně krátký  písemný referát nahrazující 1 absenci z daného tématu

 

 

Zápočet:

 

Zápočet (DN) je udělen za aktivní účast na seminářích i praktické výuce, povolena je 1 omluvená absence.

 

Education plan -
Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Tuesday01.10.2019Anamnéza a tvorba diferenciální diagnostiky v pediatrii - as. MUDr. Mazurová 1 *prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.¹ Klinika dětského a dorostového lékařství (KDDL) ² Neurologická klinika, malá posluchárna, přízemí * Semináře povinné pro studenty Diferenciální diagnostiky v pediatrii a neonatologii Δ Semináře a klinické stáže povinné pro studenty Dětské neurologie https://neurologie.lf1.cuni.cz/1LFNK-29.html
Tuesday08.10.2019Pediatrická propedeutika, růst a vývoj dítěte - as. MUDr. Mazurová 1 *prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday15.10.2019Fyzikální vyšetření v pediatrii - as. MUDr. Kolářová, Ph.D.1*prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday22.10.2019Dědičná metabolická onemocnění – as. MUDr.Kolářová 1*, Δprof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday29.10.2019Neurovývojová onemocnění dětského věku a nejčastější genetické syndromy (seminář + kazuistiky) – prof. Nevšímalová 2 *, ∆prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday05.11.2019Neurologické vyšetření kojence, intenzivní péče v neonatologii (seminář + stáž JIP – as. MUDr Klement 1 ∆prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday12.11.2019Klinická stáž – MUDr. Lydie Koumarová + MUDr. Vít Jakoubek (oddělení větších dětí KDDL) Δprof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday19.11.2019Klinická stáž – as. MUDr. Kolářová (oddělení kojenců a batolat KDDL) 1*prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday26.11.2019Epilepsie a vývojové epileptické syndromy (seminář + kasuistiky) – doc. Příhodová 2 *, ∆prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday03.12.2019Autismus – doc.Magner (stáž ve Fakultní Thomayerově nemocnici, Krč)*, Δprof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday10.12.2019Klinická stáž – MUDr. Lydie Koumarová + MUDr. Vít Jakoubek (oddělení větších dětí KDDL) Δprof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday17.12.2019Mikrodeleční syndromy - MUDr. Šípek, PhD. (odd. kojenců a batolat KDDL) *, Δprof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday07.01.2020Nejčastější neurodegenerativní onemocnění dětského věku (seminář + kasuistiky + zápočet) 2 ∆prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday14.01.2020Klinická stáž - ZÁPOČET – as. MUDr. Mazurová (odd. kojenců a batolat KDDL)prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Tuesday03.03.2020Poruchy spánku v dětském věku (seminář + kazuistiky, neurologická. klinika, malá posluchárna) prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.Přednášky začínají vždy od 13:00 hodin
Tuesday17.03.2020Neurointenzivní péče (seminář + stáž JIP, KDDL)as. MUDr. Klement prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday31.03.2020Nervosvalová onemocnění (seminář + kazuistiky, neurologická klinika, malá posluchárna)doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. 
Tuesday14.04.2020Klinická stáž (KDDL – lůžkové oddělení)as. MUDr. Jakoubekprof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday21.04.2020Diferenciální genetická diagnostika (seminář + kazuistiky, seminární místnost KDDL)as. MUDr. Šípekprof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday05.05.2020Lysozomální onemocnění (seminář + kazuistiky, seminární místnost KDDL)as. MUDr. Malinováprof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday19.05.2020Klinická stáž (KDDL – lůžkové oddělení)as. MUDr. Koumarováprof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
Tuesday02.06.2020Zajímavé kazuistiky z oblasti dětské neurologie (zápočet - neurologická klinika, malá posluchárna) prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html