SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Surgery - Clinic and introduction to cardiovascular medicine - B02105 (Všeobecné lékařství)
Title: Chirurgie - klinika a úvod do kardiovaskulární medicíny
Guaranteed by: 1st Department of Surgery – Department of Abdominal, Thoracic Surgery and Traumatology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00660)
2nd Department of Surgery – Department of Cardiovascular Surgery First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00690)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 9
E-Credits: 9
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/125, C [HS]
Extent per academic year: 125 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: as.MUDr. Aleš Paclík
Additional information: http://chir1.lf1.cuni.cz
Old code: 74
Guarantor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Comes under: Povinné LEK 4.r._23/24
Attributes: Lékařství
Předmět pro elearning
Klinický předmět
Pre-requisite : B00634, B03161, B03162
Is pre-requisite for: B02942, B02928, B02932, B02933, B03001, B02941, B02948, B02418, B03142, B02934
In complex pre-requisite: B01055
Files Comments Added by
download Doporučená literatura pro chirurgii.doc MUDr. Aleš Paclík
download IV. ročník - Rotace skupin..doc střídání pracovišť po jednotlivých týdnech MUDr. Aleš Paclík
download Opatreni dekana 3_2021_ zahraniční stáže fin.docx Před výjezdem na zahraniční stáž... MUDr. Aleš Paclík
download Prezenční list.doc K vytištění před začátkem stáže MUDr. Aleš Paclík
download Sylabus výuky chirurgie 4. ročník..docx program stáže na jednotlivých pracovištích MUDr. Aleš Paclík
download Úvodní informace k výuce.docx K přečtení před začátkem stáže. MUDr. Aleš Paclík
Annotation - Czech
Last update: Jana Kolářová (19.02.2021)
Uplatnění znalostí z propedeutiky a speciální chirurgie, praxe na odděleních a operačních sálech v roli sekundárního lékaře, teoretická a praktická příprava ke státní závěrečné zkoušce z chirurgie. Diagnostika chirurgických onemocnění, jednotlivé orgány a systémy, indikace k operaci, chirurgické výkony, asistence při operacích, intenzivní péče v chirurgii, pooperační komplikace, převazy, zacházení s nemocnými. Účast při ranních vizitách, uplatnění znalostí z propedeutiky, komunikace s pacientem, praktická výuka speciální chirurgie, účast při převazech, indikace k operaci, pooperační péče, důraz na aktivitu studentů, aktivní zapojení do práce lékaře, účast na ranních konferencích včetně rtg vizit, účast při práci lékařů na ambulancích a operačních sálech včetně asistence, na oddělení JIP, řešení pooperačních komplikací.
Literature - Czech
Last update: Jana Kolářová (19.02.2021)

Povinná:

  • Zeman, Miroslav, Krška, Zdeněk. Chirurgická propedeutika. Praha: Grada, 2011, 512 s. ISBN 978-80-247-3770-6.
  • Zeman, Miroslav, Krška, Zdeněk. Speciální chirurgie. Praha: Galén, 2014, 511 s. ISBN 978-80-7492-128-5.
  • Pafko, Pavel. Základy speciální chirurgie. Praha: Galén : Karolinum, 2008, 385 s. ISBN 978-80-246-1451-9.

Doporučená:

  • Krška, Zdeněk, Zavoral, Miroslav. Krvácení do gastrointestinálního traktu. Praha: Triton, 2007, 384 s. ISBN 978-80-7254-994-8.
  • Šváb, Jan. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén : Karolinum, 2007, 205 s. ISBN 978-80-246-1394-9.
  • Pafko, Pavel. Náhlé příhody břišní Operační manuál. Praha: Grada, 2005, s. ISBN 978-80-247-7763-4.
  • Krška, Zdeněk. Miniinvazivní intervenční medicína. Praha: Triton, 2001, 175 s. ISBN 80-7254-162-5.
  • Páral, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada Publishing, 2008, 238 s. ISBN 978-80-247-2255-9.
  • Krška, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech : vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011, 262 s. ISBN 978-80-247-3815-4.
  • Firt, Pavel, Hejnal, Jaroslav, Vaněk, Ivan. Cévní chirurgie. Praha: Karolinum, 2006, 323 s. ISBN 80-246-1251-8.

Teaching methods - Czech
Last update: Jana Kolářová (12.09.2023)

100 % povinná účast na výuce

Studenti se s případnými dotazy budou obracet na příslušné kruhové odborné asistenty.

IV. ročník - zástupce pro výuku odb. as. MUDr. Aleš Paclík, ales.paclik@vfn.cz

VI. ročník - zástupce pro výuku odb. as. MUDr. Kristian Chrz, kristian.chrz@vfn.cz

Entry requirements - Czech
Last update: MUDr. Aleš Paclík (31.08.2023)

K výuce se doporučuje bílý plášť, kalhoty a košili či tričko, bílé přezutí, fonendoskop,psací potřeby,
poznámkový sešit. ISIC.
Vyžadujeme krátké nehty a upravené vlasy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html