SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Diagnosis and therapy in haematology - ethical issues - B02094 (elective subject)
Title: Diagnostika a léčba v hematologii - etické otázky
Guaranteed by: 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:6/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: 15
Min. number of students: 3
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Iva.busova@lf1.cuni.cz , trneny@cesnet.cz
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : {splněna jedna z anatomií}
Annotation - Czech
Last update: Vladěna Topičová (25.06.2010)
Hemofilie Sdělování diagnózy hematologické nádorové choroby: Leukémie a další Alogenní transplantace krvetvorných buněk Věk jako jedno z kritérií pro rozhodování o volbě terapie? Léčebný cíl u hematologických chorob - pohled lékaře a pacienta Ukončení intenzivní léčebné podpory Vysoce nákladná léčba - etické a ekonomické otázky
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html