SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Cardiological group - B01968 (elective subject)
Title in English: Praktická kardiologie
Guaranteed by: 3rd Medical Department - Clinical Department of Endocrinology and Metabolism (11-00530)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/15 C [hours/semester]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: 8
Min. number of students: 2
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: robert.holaj@vfn.cz
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. MUDr. Robert Holaj, MBA, CSc.
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00632
Annotation - Czech
Last update: Ing. Marie Mentlíková (23.05.2019)
Informace o předmětu: Praktická kardiologie: Vyučující doc. MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA Výuka bude probíhat jednou týdně v pondělí od 13:00 v seminární místnosti 3. interní kliniky VFN (budova A10, U Nemocnice 2, 1. patro, u echokardiografické laboratoře). První hodina se koná v pondělí 18. února 2019 ve 13.00 hod. Doporučeno pro studenty 4. a 5. ročníku 1. LF UK v Praze Maximální počet studentů: 6 Výuka bude probíhat pouze v letním semestru a v českém jazyce Anotace: Výuka kardiologie bude zaměřena prakticky, tj. bude zahrnovat návštěvu oddělení, kam se ale student 4. a 5. ročníku běžně během stáží nedostane např. na koronární jednotku, do echografické a cévně ultrazvukové laboratoře, do laboratoře funkční diagnostiky apod. Doplněno bude diskuzí nad EKG křivkami s reálnými příběhy nemocných a pro zájemce praktickým nácvikem vyšetřování ultrazvukovým přístrojem. Povinná literatura: Jakákoliv kapitola věnovaná EKG v učebnicích interny či kardiologie, např. Interna (Richard Češka a jiné), Kardiologie (Miloš Táborský, Jan Vojáček, Michael Aschermann a jiné) nebo EKG v akutní kardiologii (Jan Bělohlávek). Základní požadavky pro splnění kontrol studia: Požadavky na zápočet: Rozpoznání základních patologií na běžném 12 svodovém EKG Požadavky na prezenci: 80% účast, tj. povoleny 3 absence
Registration requirements - Czech
Last update: doc. MUDr. Robert Holaj, MBA, CSc. (19.02.2019)

Výuka bude probíhat jednou týdně v pondělí od 13:00 v seminární místnosti 3. interní kliniky VFN ( budova A10, U Nemocnice 2, 1. patro, u echokardiografické laboratoře). První hodina se koná v pondělí 18. února 2019 ve 13.00 hod.

Doporučeno pro LEK 4., 5. ročník. Vyučující: doc. MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA

Literature - Czech
Last update: Ing. Marie Mentlíková (23.05.2019)

Povinná literatura: Jakákoliv kapitola věnovaná EKG v učebnicích interny či kardiologie, např.  Interna (Richard Češka a jiné), Kardiologie (Miloš Táborský, Jan Vojáček, Michael Aschermann a jiné) nebo EKG v akutní kardiologii (Jan Bělohlávek).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html