SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Psychosomatic medicine - B01946 (elective subject)
Title: Psychosomatická medicína
Guaranteed by: 3rd Department of Surgery First Faculty of Medicine and University Hospital Motol (11-00680)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:12/12 C [hours/semester]
Extent per academic year: 24 [hours]
Capacity: 16
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: MUDr. J. Kabát: vyuka@psychosomatika.cz
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Petr Libánský, Ph.D.
MUDr. Jaromír Kabát
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00384, B00385, B00471, B00634
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Jaromír Kabát (31.07.2012)
Předmět je vyučován v zimním semestru, studenti se zapisují u studijní referentky. Předmět formou stáží, seminářů a přednášek zprostředkovává seznámení s biopsychosociálním pojetím nemoci, se vztahem tělesných příznaků a psychiky s psychosomatickým přístupem k nemocnému a s možnostmi psychosomatické léčby. Praktická část je zaměřena na vstupní vyšetření a týmovou spolupráci (somatických lékařů, psychiatra a psychoterapeutů) Výuka bude probíhat ve 2 hodinovém bloku (120 minut). Zahájení podle rozpisu - přízemí budovy Psychosomatické kliniky - Patočkova 3, Praha 6 (roh Myslbekovy a Patočkovy ulice).
Literature - Czech
Last update: MUDr. Jaromír Kabát (07.07.2008)

Literatura

1.Tress Wolfgang; Krusse Johannes; Ott Jürgen: Základní psychosomatická péče

2.Uexküll,T. a kol.: Psychosomatische Medizin, Urban&Schwarzberg, München-Wien-Baltimore, 1986

3.Adler A.: Umění rozumět, Práh, Praha 1993

4.Balcar K., Langmeier J, Špitz K.: Rodinná terapie, in Langmeier J, Balcar K., Špitz J.: Dětská psychoterapie, Portál, Praha 1999

5.Baštecký J., Šavlík J., Šimek J.: Psychosomatická medicína, Grada- Avicenum, Praha 1993

6.Beran J.: Základy psychoterapie pro lékaře, Grada 2000

7.Danzer G.: Psychosomatika, Portál 2001

8.Dörner K., Plog U.: Bláznit je lidské-učebnice psychiatrie a psychoterapie, Grada, Praha 2000

9.Frankl V.: Teorie a terapie neuróz, Grada, Praha 1998

10.Freud S.: Sebrané spisy, Avicenum, Praha 1991

11.Fromm E.: Člověk a psychoanalýza, Aurora,Praha 1997

12.Jung,C.G.: Výbor z díla I-IX, nakl. T.Janečka, Brno, 1996

13.Knobloch F, Knoblochová J.: Integrovaná psychoterapie, Grada, Avicenum,Praha 1993

14.Kratochvíl, S.: Základy psychoterapie, Portál, Praha 1997

15.Ludewig, K.: Systemická terapie, Základy klinické teorie a praxe, Pallata, Praha 1994

16.Moore T.: Kniha o duši, Portál, Praha 1997

17.Perls F.S.: Gestalt terapie doslova, Votobia, Olomouc 1996

18.Poněšický J.: Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie, Triton, Praha 1999

19.Prochaska J.O. ,Norcross J. C.: Psychoterapeutické systémy, Grada pub. Praha 1999

20.Rieger Z.,Vyhnálková H.: Ostrov rodiny, Konfrontace 2001

21.Reich W.: Funkce orgasmu, Concordia, Praha 1993

22.Skála J. a spol.: Psychoterapie v medicínské praxi, Avicenum, 1990

23.Watzlawick,P. Bevelasová J.B., Jackson D.D.: Pragmatika lidské komunikace, Konfrontace, 1999

24.Balint M.: Lékař, jeho pacient a nemoc, Grada pub.,Praha 1999

Education plan -
Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Wednesday16.10.2019Úvodní seminář. Objasnění cílů předmětu. Zjištění motivace studentů, zkušenosti, očekávání. Úvod do psychosomatické medicíny, historický přehled. Čas: ZS, středy 13.30 – 16.00 hod. Forma výuky: přednášky a praktická cvičení. Otázky posílejte na e-mailovou adresu karnikova@psychosomatika.cz Garant: MUDr. Jaromír KabátMUDr. Jaromír Kabát 
Wednesday23.10.2019Obtížný pacient. Čas: ZS, středy 13.30 – 16.00 hod. Forma výuky: přednášky a praktická cvičení. Otázky posílejte na e-mailovou adresu karnikova@psychosomatika.cz Garant: MUDr. Jaromír KabátMUDr. Jaromír Kabát 
Wednesday30.10.2019Psychosociální aspekty klinického obrazu nemoci. Čas: ZS, středy 13.30 – 16.00 hod. Forma výuky: přednášky a praktická cvičení. Otázky posílejte na e-mailovou adresu karnikova@psychosomatika.cz Garant: MUDr. Jaromír KabátMUDr. Jaromír Kabát 
Wednesday06.11.2019Psychosomatické vyšetření. Čas: ZS, středy 13.30 – 16.00 hod. Forma výuky: přednášky a praktická cvičení. Otázky posílejte na e-mailovou adresu karnikova@psychosomatika.cz Garant: MUDr. Jaromír KabátMUDr. Jaromír Kabát 
Wednesday13.11.2019Mindfulness. Čas: ZS, středy 13.30 – 16.00 hod. Forma výuky: přednášky a praktická cvičení. Otázky posílejte na e-mailovou adresu karnikova@psychosomatika.cz Garant: MUDr. Jaromír KabátMUDr. Jaromír Kabát 
Wednesday20.11.2019Psychosomatická terapie Čas: ZS, středy 13.30 – 16.00 hod. Forma výuky: přednášky a praktická cvičení. Otázky posílejte na e-mailovou adresu karnikova@psychosomatika.cz Garant: MUDr. Jaromír Kabát MUDr. Jaromír Kabát 
Wednesday27.11.2019Psychoterapie zaměřená na tělo. Praktické cvičení. Čas: ZS, středy 13.30 – 16.00 hod. Forma výuky: přednášky a praktická cvičení. Otázky posílejte na e-mailovou adresu karnikova@psychosomatika.cz Garant: MUDr. Jaromír KabátMUDr. Jaromír Kabát 
Wednesday04.12.2019Kazuistiky psychosomatických pacientů. Praktické cvičení. Čas: ZS, středy 13.30 – 16.00 hod. Forma výuky: přednášky a praktická cvičení. Otázky posílejte na e-mailovou adresu karnikova@psychosomatika.cz Garant: MUDr. Jaromír Kabát MUDr. Jaromír Kabát 
Wednesday11.12.2019Téma stresu a vyhoření v pomáhajících profesích. Praktické cvičení. Čas: ZS, středy 13.30 – 16.00 hod. Forma výuky: přednášky a praktická cvičení. Otázky posílejte na e-mailovou adresu karnikova@psychosomatika.cz Garant: MUDr. Jaromír KabátMUDr. Jaromír Kabát 
Wednesday18.12.2019Úvod do supervize Praktické cvičení. Čas: ZS, středy 13.30 – 16.00 hod. Forma výuky: přednášky a praktická cvičení. Otázky posílejte na e-mailovou adresu karnikova@psychosomatika.cz Garant: MUDr. Jaromír KabátMUDr. Jaromír Kabát 
Wednesday15.01.2020Zhodnocení předmětu, zápočet.MUDr. Jaromír Kabát 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html