SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2022/2023
  
Practical course of confocal microscopy: multiple fluorescent labeling, deconvolution, co-localization, 3D reconstruction - B01681 (elective subject)
Title: Praktický kurz konfokální mikroskopie:vícečetné fluorescenční značení, dekonvoluce, kolokalizace, 3D rekonstrukce
Guaranteed by: Department of Pediatrics and Inherited Metabolic Disorders First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00650)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:15/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: 6
Min. number of students: 2
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: RNDr. Robert Dobrovolný, PhDviz. vstupní požadavky
Additional information: http://udmp.lf1.cuni.cz/web2/facility/microscope/microscopy.htm
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D.
doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
Attributes: Teoretický předmět
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D. (14.02.2017)
Praktický kurz konfokální mikroskopie: vícečetné fluorescenční značení, dekonvoluce, kolokalizace, 3D rekonstrukce. Jedná se o praktický kurz zaměřený na současné techniky buněčné biologie v oblasti optické mikroskopie s těžištěm v konfokální mikroskopii, restoraci a analýze obrazu. Kurz je určen pro vysoce motivované studenty magisterského studia přírodních oborů, kteří uvažují o Ph.D. studiu a dále pro postgraduální studenty v oborech, kde lze očekávat využití těchto technik. Výuka bude probíhat v českém jazyce ve skupině max. osmi studentů formou tří po sobě jdoucích teoreticko-praktických cvičení. Každé ze cvičení bude probíhat v rozsahu 4-6 hodin v odpoledních hodinách s využitím mikroskopického vybavení Laboratoře mikroskopie Ústavu dědičných metabolických poruch Ke Karlovu 2, Praha 2, budova E1a, 2.patro (http://www1.lf1.cuni.cz/udmp/Microscopy/index.php). Obsahem kurzu jsou vedle teoretických částí také modelová praktická cvičení příprava a pozorování fluorescenčně značených fixovaných ale i živých buněk, dále pak práce se sft určeným pro zpracování a restoraci (dekonvoluci) obrazu. Účastníci kurzu budou vybráni z přihlášených studentů na základě stručného motivačního dopisu (max. 200 slov). Podmínkou pro zápočet je 100% účast na kurzu (cca 18 hodin). Postgraduálním studentům bude započet uznán po předchozím individuálním projednání s příslušnou oborovou radou. Pro oborovou radu Biochemie a patobiochemie byl již kurz schválen. Přesné termíny kurzu budou oznámeny v prvni tretine zimního i letního semestru prostřednictvím informačního systému UK a www stránek mikroskopické facility (http://www1.lf1.cuni.cz/udmp/Microscopy/index.php ). S ohledem na specifitu kurzu nelze vyloucit ucast anglicky mluvicich studentu, tzn. kazdy zajemce by se mel vyjadrit k moznosti absolvovat kurz v anglictine, jazyk bude zvolen dle skladby ucastniku.
Syllabus - Czech
Last update: SIK06243 (03.10.2008)

viz kurz z roku 2007 http://udmp.lf1.cuni.cz/web2/facility/microscope/course.htm

Literature - Czech
Last update: SIK06243 (03.10.2008)

viz. kurz roku 2007 http://udmp.lf1.cuni.cz/web2/facility/microscope/course.htm

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D. (23.11.2012)

motivační dopis s udáním důvodu pro účast zaslaný (robert.dobrovolny@lf1.cuni.cz) po vyhlášení kurzu prostřednictvím www.lf1.cuni.cz - max. 200 slov

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html