SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Case Reports from Cardiovascular medicine 1 - B01664 (elective subject)
Title: Kazuistiky z kardiovaskulární medicíny 1
Guaranteed by: 2nd Department of Medicine - Clinical Department of Cardiology and Angiology (11-00520)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15 C [hours/semester]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: 90
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: zápočet na základě presence - zimní i letní semestr13:00 - 14:30 1x za 14 dní (sudý týden)
Additional information: http://int2.lf1.cuni.cz
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Martin Válek, Ph.D.
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00385
Files Comments Added by
download VP Kazuistiky z kardiovaskulární medicíny zimní.pdf Rozpis termínů seminářů 2019/2020 doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.
Syllabus - Czech
Last update: doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D. (02.10.2018)

PVP Kazuistiky z kardiovaskulární medicíny - úterý od 13:00 do 14:30 hod, sudý týden 1x za 14 dní

Zápočet na základě prezence (možná 1 absence) na konci semestru v poslední výukový den.

Posluchárna II. interní kliniky VFN - budova A14, vchod B, 1. patro (Eiseltova síň).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html