SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Training in Psycho-social Interventions and Counselling - B01628 (Adiktologie)
Title: Sociálně-psychologický a poradenský výcvik
Guaranteed by: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2022
Semester: winter
Points: 6
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/30, C [HS]
summer s.:0/30, C [HS]
Extent per academic year: 60 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Mgr. Magdaléna Skřivánková, Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D, Mgr. Kateřina Rychlá
Additional information: http://www.adiktologie.cz
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Comes under: Povinné BADI18 P 3.r._22/23
Attributes: Adiktologie
Klinický předmět
Annotation - Czech
Last update: Jana Kolářová (22.01.2021)
Předmět prakticky završuje linii sociálně- psychologických předmětů. Předmět se odehrává sebezkušenostní formou, využívají se modelové situace, formy „empatických laboratoří“ aj. Cílem předmětu je poskytnout studentům formou intenzivního cvičení možnost praktického nácviku a použití technik a strategií, které jsou součástí adiktologického individuálního a skupinového (rodinného) poradenství.
Syllabus - Czech
Last update: Jana Kolářová (22.01.2021)

Úvodní setkání s pacientem, navázání kontaktu

Budování pracovního společenství

Techniky zvyšování uvědomění

Práce s myšlením, emocemi, akcí

Konfrontace, intepretace, posílení kompetence aj.

Ukončování pracovního společenství

Techniky zahájení skupinového sezení

Relaxační techniky

Využití adiktologických postupů (prevence relapsu, budování motivace aj.)

Literature - Czech
Last update: Jana Kolářová (22.01.2021)

Povinná:

  • Miller, Geraldine A.. Adiktologické poradenství. Praha: Galén, 2011, 461 s. ISBN 978-80-7262-765-3.
  • Corey, Gerald. Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Praha: Portál, 2006, 246 s. ISBN 80-7367-160-3.
  • Culley, Sue Bond, Tim. Integrativní přístup v poradenství a psychoterapii : dovednosti a strategie pro zvyšování kompetence v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2008, 222 s. ISBN 978-80-7367-452-6.
  • Yalom, Irvin D., Leszcz, Molyn. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007, 647 s. ISBN 978-80-7367-304-8.
  • Kalina, Kamil. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada Publishing, 2013, 527 s. ISBN 978-80-247-4361-5.

Course completion requirements - Czech
Last update: PhDr. Jiří Libra (29.10.2019)

Podmínky k získání zápočtu v předmětu jsou:

- Účast 80% (obvyklé minimum u tohoto typu tréninku)

Aktivita

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D. (21.05.2019)

Účast 80%

Aktivita

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html