SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Medical Chemistry and Biochemistry 2 - B01604 (Všeobecné lékařství)
Title: Lékařská chemie a biochemie 2
Guaranteed by: Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine First Faculty of Medicine (11-00410)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 10
E-Credits: 10
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:4/5 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 135 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Dr. Fialová, lfial@lf1.cuni.cz (ULBLD), Dr.Šromová, lsrom@lf1.cuni.cz (ÚBEO) Kruhy 2011-2020 získají veškeré organizační informace na webových stránkách ÚBEO Kruhy 2001-2010 veškeré organizační informace na webových stránkách ÚLBLD
Additional information: http://ulbld.lf1.cuni.cz/
http://ubeo.lf1.cuni.cz/cesky.htm
Old code: 606
Guarantor: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Attributes: Lékařství
Předmět pro elearning
Teoretický předmět
Pre-requisite : {splněna jedna z anatomií}, {splnit jeden z kódů}
Co-requisite : B00003, B01603
P//Is pre-requisite for: B02922, B01972, B00048, B00051, B00050, B00384, B01032, B00385, B01363, B02431, B02432, B02433, B00632, B00634, B02925
Z//Is interchangeable with: B03120
Annotation -
Last update: MUDr. Lenka Fialová, CSc. (27.05.2019)
Introduction to physical, inorganic, and organic chemistry – principles of chemical processes, structures and characteristics of substances that are present in the human body under physiological and pathological conditions and general principles of their metabolism, basics of the metabolism of xenobiotics. Overview of metabolic pathways – turnover of body fuels, interplay of their metabolic pathways during production, storage, and interconversion of energy and synthesis and degradation of structural and informational molecules. Molecular biology principles of body functions – dynamics of information molecules, intracellular, intercellular, and systemic mechanisms of metabolic regulations, illustrative examples from the biochemistry of organ systems and molecular defects leading to human diseases. Concepts of bioanalytical approaches – methods for the detection of biochemical and molecular biology markers in human medicine
Literature - Czech
Last update: MUDr. Lenka Fialová, CSc. (26.09.2019)

Základní literatura

Matouš B. et al. Základy lékařské chemie a biochemie. Galen, Praha 2010.
MURRAY, Robert K., David A. BENDER, Kathleen M. BOTHAM, Peter J. KENNELLY a kol.: Harperova ilustrovaná biochemie. 5. čes. vyd. Praha: Galén, c2013, 730 s. ISBN 978-807-2629-077. 
Alberts B. a spol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky (český překlad angl. vydání z r. 1998, editor českého překladu A.Kotyk). Espero Publishing, Ústí nad Labem 2001
Elektronické výukové materiály uvedené na adrese http://ulbld.lf1.cuni.cz a http://ubeo.lf1.cuni.cz/ 
Koolman J. a Rohm K.H. Barevný atlas biochemie. Grada Publishing, Praha 2012 (překlad 4.vydání)

Doporučená literatura

Hiršová D. Chemické názvosloví. Karolinum, Praha 2004 (2. vydání)
Koolman J. a Rohm K.H. Color Atlas of Biochemistry. Thieme, Stuttgart
(poslední vydání)
Murray R.K. a spol. Harper's Biochemistry McGraw-Hill, Inc., USA
(poslední vydání).
Alberts B. a spol. Molecular Biology of the Cell. Garland Science, New
York (poslední vydání)
Devlin T.M., Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations. 6th Edition. Willey-Liss 2006
Elliott W.H. a Elliott D. Biochemistry and Molecular Biology. Oxford
University Press (poslední vydání)
Gerg J.M., Tymoczko J.L. a Stryer L. Biochemistry. W.H.Freeman and Co.,
New York (poslední vydání)
Vodrážka Z. Biochemie Academia, Praha 2002

Voet D., Voetová J.G. Biochemie Victoria Publishing, Praha 1992                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html