SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Sexuology I. - B01395 (elective subject)
Title: Sexuologie I.
Guaranteed by: Department of Psychiatry First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00610)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:16/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: 40
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Pre-requisite : B00385, B00634
Literature - Czech
Last update: MUDr. Ivo Procházka, CSc. (27.05.2019)

Kratochvíl,S.: Léčení sexuálních dysfunkcí. Grada, Praha 1999
Weiss,P., Zvěřina,J.: Sexuální chování obyvatel ČR, Alberta Plus, Praha 1999
Weiss,P. a kol.: Sexuální zneužívání: pachatelé a oběti. Grada, Praha 2000
Zvěřina,J.: Lékařská sexuologie. Schering AG, Praha 1994

Fifková,H. a kolektiv: Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity, Grada, Praha 2008

Weiss,P. a kolektiv: Sexuologie, Grada, 2010

Daneš,L.: Erektilní dysfunkce, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2007

Daneš,L.: Opožděná ejakulace, Grada, Praha 2015

Daneš,L.: Bolest a sexuální dysfunkce mužů, Grada,Praha 2018 

Weiss,P.: Poruchy sexuální preference, Galén 2017

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html