SubjectsSubjects(version: 873)
Course, academic year 2020/2021
  
Introduction to Developmental Psychology - B01269 (Adiktologie)
Title: Základy vývojové psychologie
Guaranteed by: Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00611)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Mgr.Karel Rieger
Additional information: http://www.adiktologie.cz
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: PaedDr. PhDr. Pavel Harsa, Ph.D., Ph.D.
Comes under: Povinné BADI18 P 1.r._19/20
Attributes: Adiktologie
Teoretický předmět
Literature - Czech
Last update: Jana Kolářová (02.10.2019)
Povinná literatura:

1. Hill, G.. (2004). Moderní psychologie. Praha: Portál.

2. Atkinson, R. L. a kol. (2005). Psychologie. Praha: Portál.

Doporučená literatura:

Langmajer, J., Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing.

Vágnerová, M. (2000). Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha: Portál. 5. Šulová, L. (2004). Raný psychický vývoj dítěte. Praha: Karolinum.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html