Basic anaesthesiology - B01261 (elective subject)
Title: Základy anesteziologie
Guaranteed by: Department of Anaesthesiology and Intensive Care First Faculty of Medicine and Thomayer Hospital (11-00450)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15 C [hours/semester]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: 15
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: MUDr. Tomáš Řezáč, Ph.D.
Additional information: http://arkftn.cz/clanek/vyuka
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00385, B00634
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: MUDr. Aleš Rára (08.12.2011)
Povinně volitelný předmět určený posluchačům 4. a 5. ročníku lékařské fakulty. Předmět je zaměřen na rozšíření obzoru a znalostí studentů především v oboru anesteziologie. Přednáší se jak obecná část zaměřená na postupy a farmakologii, tak část speciální směřující k běžné praxi anestezie. Součástí předmětu je stáž na operačním sále v individuálním termínu.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Aleš Rára (08.12.2011)

Základní učební texty:

1. Kittnar Otomar a kolektiv, Lékařská fyziologie, Praha 2011, Vybrané kapitoly: fyziologie krevního oběhu a dýchání

2. Jiří Málek a kol., Praktická anesteziologie, Praha 2011

3. Eduard Kasal a kolektiv, Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2006

Další doporučené prameny:

1. Reinhard Larsen, Anestezie, 2.české vydání, Praha 2004

2. www.akutne.cz