SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Selected chapters from cardiovascular surgery - B01256 (elective subject)
Title: Vybrané kapitoly z kardiovaskulární chirurgie
Guaranteed by: 2nd Department of Surgery-Clinical Department of Cardiovascular Surgery First Faculty of Medicine (11-00690)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/16 C [hours/semester]
Extent per academic year: 16 [hours]
Capacity: 20
Min. number of students: 3
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Tošovský Janjan.tosovsky@lf1.cuni.cz kardio@vfn.cz
Additional information: http://kardiochirurgie.lf1.cuni.cz/
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Co-requisite : B00385, B00634
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. (21.05.2019)

Studenti obdrží zápočet na základě prezence na přednáškách. V případě více než jedné absence můžu student toto nahradit ústní prezentací na určené téma.

Education plan -
Schedule by date
Day Date Description Teacher Note
Tuesday17.03.20201/ Úvodní seminář. Doc. Tošovský 2/ Vyšetřovací metody - MUDr. Slautin doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.Začátek ve 14 hodin, II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie, 4. patro, posluchárna. S literaturou budou studenti seznámeni na první hodině. Zápočet bude udělen na základě přiměřené prezence. http://kardiochirurgie.lf1.cuni.cz Součástí seminářů bude vyšetření nemocných a přítomnost na operačních sálech.
Tuesday24.03.20203/ Mimotělní oběh Mgr. Mlejnský 4/ Srdeční chlopnědoc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D. 
Tuesday31.03.20205/ ICHS, revaskularizační operace MUDr. Nižnanský 6/ Tromboembolické onemocnění, plicní hypertenze MUDr. Plocováprof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc. 
Tuesday07.04.20207/ Výkony na hrudní aorty, akutní stavy v kardiochirurgii. Dr. Hlubocký 8/ Vrozené srdeční vady Dr. TošovskýMUDr. Rudolf Špunda, Ph.D. 
Tuesday14.04.20209/ Pooperační sledování, komplikace Dr. Nižnanský 10/ Vyšetřovací metody v cévní chirurgii Dr. Hrubýdoc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. 
Tuesday21.04.202011/ Nemoci žilního systému Dr. Nižnanský 12/ ICHDK-chirurgická léčba Dr. Slautindoc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. 
Tuesday12.05.202013/ ICHDK-kritické stavy Dr. Mitáš 14/ ICHM Dr. HrubýMUDr. Jan Hrubý 
Tuesday19.05.202015/ Aneuryzma, viscerální ischemie Dr. Lukáč 16/ Konzultace, zápočet Dr. Tošovskýdoc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html