SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Selected chapters from internal medicine - B01235 (elective subject)
Title: Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství
Guaranteed by: 4th Medical Department - Clinical Department of Gastroenterology and Hepatology (11-00540)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:15/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 15 [hours]
Capacity: 30
Min. number of students: 5
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.
Additional information: http://int4.lf1.cuni.cz/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
Attributes: Lékařství
Intenzivní péče
Teoretický předmět
Pre-requisite : B00386, B00634
Syllabus - Czech
Last update: Marcela Holanová (04.03.2020)

 Vybrané kapitoly z vnitřního lékařství (B01235)

Garant: prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Místo: Posluchárna IV. interní kliniky, I. patro

Termín: 1x v LS

Čas: 13.00 - 16.50 hod.

7. 4. 2020 Diabetologie/lipidologie

13.00 - 13.50 Diferenciální diagnostika hypoglykémie                            doc. Zeman

14.00 - 14.50 Diferenciální diagnostika hyperglykémie                           as. Vařeka

15.00 - 15.50 Diferenciální diagnostika hyperlipidémií                            prof. Žák

16.00 - 16.50 Vedlejší účinky léčby hyperlipidémií                                 doc. Zeman

14. 4. 2020 Gastroenterologie 

13.00 - 13.50 Bolest                                                                               as. Švestka

14.00 - 14.50 Průjem                                                                              as. Lukáš

15.00 - 15.50 Zácpa                                                                               as. A. Novotný

16.00 - 16.50 Ileus                                                                                 as. Hrubant

21. 4. 2020 Intenzivní péče/Výživa

13.00 - 13.50 Malnutrice a realimentační syndrom                                   as. Ševela

14.00 - 14.50 Metabolická acidóza - diferenciální diagnostika                 doc. Novák   

15.00 - 15.50 Diagnostické a léčebné postupy u hyponatrémie               doc. Novák

 

28. 4. 2020 Kardiologie/Hepatologie

13.00 - 13.50 Základy EKG                                                                     as.  Goričan

14.00 - 14.50 Co lze očekávat od ECHO kardiografického vyšetření     as.  Goričan

15.00 - 15.50 Léčba virových hepatitid                                                    prof. Brůha

16.00 - 16.50 Test     

 

As. MUDr. T. Švestka, CSc.                                             Prof. MUDr. R. Brůha, CSc.

      zást. pro výuku                                                              přednosta kliniky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html