SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Surgery 1,2 - B00679 (elective subject)
Title: Chirurgie 1,2
Guaranteed by: 1st Department of Surgery - Clinical Department of Abdominal, Thoracic Surgery and Traumatology (11-00660)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/15 C [hours/semester]
summer s.:0/15 C [hours/semester]
Extent per academic year: 30 [hours]
Capacity: 35
Min. number of students: 10
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Kudrna Karel, kakudrna@centrum.cz
Additional information: http://chir1.lf.cuni.cz
Old code: 679
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: MUDr. Karel Kudrna, CSc.
Attributes: Lékařství
Předmět pro elearning
Klinický předmět
Pre-requisite : B00385, B00634
Files Comments Added by
download PVP Chirurgie I, II.xlsx Seznam přednášek MUDr. Kristian Chrz
download PVP_B00679_Chirurgie.docx Povinně volitelný předmět B00679 Chirurgie 1+2 MUDr. Kristian Chrz
Annotation - Czech
Last update: RUZ01723 (24.10.2010)
Cyklus přednášek: Jde o vybrané kapitoly ze speciální chirurgie určené pro posluchače s výrazným zájmem o chirurgické obory.
Literature - Czech
Last update: RUZ01723 (14.06.2011)

Povinné učebnice:

M. Zeman a kol.: Chirurgická propedeutika, Grada,Avicenum, 3. vyd., 2011

M. Zeman et al.: Speciální chirurgie, Galén, 2.vyd. 2006

P. Pafko: Základy speciální chirurgie, , Galén, 1. vyd., 2008, ISBN-13: 978-80-7262-402-7

Doporučené učební texty:

J. Šváb: Náhlé příhody břišní, , Galén, 1. vyd., 2007, ISBN-13: 978-80-7262-485-0

Z. Krška, M. Zavoral: Krvácení do gastrointestinálního traktu , Triton, 1. vyd., 2007

P. Pafko, J.Kabát, V. Janík: Náhlé příhody břišní,operační manuál, , Grada, 1. vyd., 2005, ISBN-10: 80-247-0981-3

Z.Krška a kol.: Miniinvazivní intervenční medicina, Triton, 2001, ISBN 80-7254-162-5

Páral: Malý atlas obvazových technik, , Grada,1. vyd., 2008, ISBN-13: 978-80-247-2255-9

Z.Krška a kol.: Techniky a technologie v chirurgii,Grada, 2011

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html