SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Acupuncture 1,2 - B00651 (elective subject)
Title: Akupunktura 1,2
Guaranteed by: Department of Rehabilitation Medicine First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00640)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:30/30 C [hours/semester]
summer s.:30/30 C [hours/semester]
Extent per academic year: 120 [hours]
Capacity: 15
Min. number of students: 3
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: EXTERNI PRACOVNIK NENI VEDEN V KRL
Old code: 651
Note: course for students of another faculty
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Dr. rer. nat. habil. Dipl.-Ing. Petr Fiala
Attributes: Lékařství
Teoretický předmět
Zubní lékařství
Pre-requisite : B00385, B00634
Annotation - Czech
Last update: Marcela Holanová (23.05.2019)
První přednáška se bude konat ve středu 9. 10. 2019 ve 14.00 hod. v posluchárně Kliniky rehabilitačního lékařství, Na Albertově 7, Praha 2 Kurs akupunktury 1,2 je určen zejména pro posluchače 5.-6. ročníku 1. Lékařské fakulty UK v Praze (včetně stomatologů). Je rozdělen na 2 semestry (začíná v zimním a končí v letním). Týdně probíhají 2 výukové hodiny přednášek a 2 hodiny praktik. Přednášky probíhají zpravidla o středách odpoledne (začátek ve 14 hod.) na Klinice rehabilitačního lékařství Na Albertově 7, praktická výuka na Katedře akupunktury a TCM - IPVZ Praha, t.č. v Rehabilitačním centru LRS Chvaly v Praze 9, Stoliňská 920.
Literature - Czech
Last update: Bc. Alice Grünová (09.10.2013)

Výběr základní literatury ke studiu:

Povinná literatura:

1.      Atlas akupunktury: Např. Pictorial Atlas of Acupuncture - nová vydání; Yu-Lin et. al. - Bildatlas der Akupunktur; C. Focks - Atlas -  Akupunktur, 2008, Mnichov.

2.      P. Fiala, Systematika drah a bodů - web (verze 2010).

3.      Ganong W.F. - Medical Physiology, nová vydání.

4.      P. Fiala - Přednášky akupunktury (2013)

5.      Růžička R. - Akupunktura v teorii a praxi, nakl. Poznání 2003.

Obsah přednášek a praktických cvičení jako základní studijní materiál je zpravidla dostatečný pro úspěšné absolvování zápočtových testů. Z ostatní literatury lze doporučit např. následující tituly a autory. Aktuálně se průběžně objevuje řada dalších:

Doporučená literatura:

1. Šmirala J. et. al., Kompendium akupunktúry I.-II., Osveta, Bratislava, 2005-2012

2.. Rokyta R. et al. - Bolest, Praha 2006

3. Ando V. - Klasická čínská medicína, I. - V.díl, Svítání - Hradec Králové, 1994 - 2001

4. Kajdoš V. - Kovem a ohněm, 1977, 1983, 1997, Panorama, Pyramida, 2001

5. Sionneau P. - Terapie tradiční čínskou medicínou I. a II., Svítání 2002

6.. Kniha mlčení - texty staré Číny, Mladá fronta 1994

7. Hovory Konfuciovy, Laichter, Praha 1940 (reedice 90-tá léta, Fischer)

8. Esler M. - Akupunktura ucha, 1. vydání Grada, Praha 1995, 2. přepracované a doplněné vydání, Poznání 2003

9. H. U. Hecker et. al. - Kapesní učebnice akupunktury, Grada 2010.

10. Web - různé vyhledávače akupunkturní literatury.

Registration requirements - Czech
Last update: Marcela Holanová (10.04.2017)
První přednáška v ak. r. 2017/18 se bude konat ve středu 11.10.2017 ve 14 hod. v posluchárně KRL Na Albertově 7, Praha 2, 1. patro

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html