SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Internal Medicine - Geriatrics - B00602 (Všeobecné lékařství)
Title: Interna - geriatrie
Guaranteed by: Department of Geriatrics First Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (11-00590)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/25 C [hours/semester]
Extent per academic year: 25 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: prof. MUDr. Topinková Eva, CSc.
Additional information: http://geri.lf1.cuni.cz
Old code: 602
Guarantor: prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.
Comes under: Povinné LEK 5.r._19/20
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00384, B00385, B00386, B00632
K//Is co-requisite for: B02705
P//Is pre-requisite for: B01056
Annotation -
Last update: MUDr. Pavla Mádlová (17.05.2019)
Geriatrics as a clinical discipline, demography and epidemiology, comprehensive geriatric assessment, dysability, major geriatric syndromes, clinical presentation, diagnosis, treatment and prevention of the most common diseases in old age, systems of geriatric care.
Literature - Czech
Last update: MUDr. Pavla Mádlová (17.05.2019)

Kalvach Z. a kol.: Geriatrie a gerontologie. Grada Publishing,a.s.,2004

 Kalvach Z. a kol.: Křehký pacient a primární péče. Grada Publishing a.s.,2011
Topinková E.: Geriatrie pro praxi. Galen, Praha,2005.
Topinková E.: Obrazový atlas chorobných stavů - diferenciální diagnostika.Grada Publishing a.s. Praha, 2006.
Hort J.a kol.: Paměť a její poruchy. Maxdorf,2007
Kubešová-Matějovská H.a kol.:Akutní stavy v geriatrii. Galén,2009

Kasper H., Burghardt W.: Výživa v medicině a dietetika.   Grada Publishing a.s. Praha , 2015

Doporučená literatura:
Sculer M.,Oster P.:Geriatrie od A do Z pro sestry.Grada Publishing a.s.Praha,2010
Malíková E.: Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Grada Publishing a.s.Praha,2011.
Holmerová I.,Jurašková B.,Zikmundová K.:vybrané kapitoly z gerontologie. Česká alzheimerovská společnost, 2003.
Haškovcová H.: České ošetřovatelství-manuálek sociální gerontologie. Praktická příručka pro sestry. Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2002
Hegyi L.,Krajčík Š.: Geriatria pre praktického lekára .Vydavatelství zdravotnické literatury HERBA spol. s.r.o. Bratislava, 2004.
Krajčík Š.: Princípy diagnostiky a terapie v geriatrii.CHaris s.r.o.Bratislava, 2008.


časopis:  Geriatrie a gerontologie, vydává Česká lékařská společnost J.E.Purkně

              Vnitřní lékařství2018/ č. 11

Course completion requirements -
Last update: MUDr. Pavla Mádlová (26.09.2019)

zápočet- za docházku ( lze omluvit jednu absenci) a zpracování přiděleného téma

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html