SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Internal Medicine - Nephrology - B00410 (Všeobecné lékařství)
Title: Interna - nefrologie
Guaranteed by: Department of Nephrology First Faculty of Medicine and General University Hospital (11-00511)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/50 C [hours/semester]
Extent per academic year: 50 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: MUDr. Věra Čertíková Chábová, PhD., vera.certikova-chabova@lf1.cuni.czPodrobnější informace na nástěnce předmětuMomentálně distančně, informace dostanou studenti do mailu individuálně.
Additional information: http://nefr.lf1.cuni.cz/
Old code: 410
Guarantor: prof. MUDr. Vladimír Tesař, MBA, DrSc.
Comes under: Povinné LEK 5.r._19/20
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00384, B00385, B00386, B00632
K//Is co-requisite for: B01399
Annotation - Czech
Last update: CHA06035 (12.11.2010)
Obsahem předmětu je seznámení se se základy klinické nefrologie. Formou seminářů jsou probrány klinicky významné okruhy témat (uvedeny zvláštť) a stáže u lůžka seznámí studenty s klinickým obbrazem probraných onemocnění.
Literature - Czech
Last update: CHA06035 (12.11.2010)

Bednářová V, Dusilová Sulková S: Peritoneální dialýza. 2.rozšířené a přepracované vydání. Jessenius-Maxdorf 2007; ISBN 978-80-7345-005-2

Klener P., Tesař Vl. : Vnitřní lékařství. Svazek IX. Nefrologie, Galen 2003

Merta M. : Dědičná onemocnění ledvin. Triton, 2004

Monhart V: Hypertenze a ledviny. Triton 2004. ISBN 80-7254-569-8

Sulková S: Hemodialýza. Jessenius-Maxdorf 2000; ISBN 80-85912-22-8

Teplan V. a kol.: Akutní poškouení a selhání ledvin v klinické medicíně.Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1121-8

Teplan V a kolektiv: Praktická nefrologie. 2.zcela přepracované vydání. Grada-Avicenum 2006; ISBN 80-247-1122-2

Teplan V.: Nefrologie Minimum pro praxi, Triton, 2001

Tesař V, Schuck O a kolektiv: Klinická nefrologie. Grada-Avicenum 2006; ISBN 80-247-0503-6

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html