SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Surgery - B00352 (Všeobecné lékařství)
Title: Chirurgie - SRZk
Guaranteed by: 1st Department of Surgery – Department of Abdominal, Thoracic Surgery and Traumatology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00660)
2nd Department of Surgery – Department of Cardiovascular Surgery First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00690)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0, STEX [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Explanation: MUDr. Kristian Chrz, chrz.kristian@vfn.cz, MUDr. Šimon Malý, simon.maly@vfn.cz
Old code: 352
Guarantor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
Comes under: SZ LEK 6.r.
Attributes: výjimka pro zápis VP
Lékařství
Pre-requisite : B01055
Order Course title
Topic 1 (TO1)
1 Místní znecitlivění, blokády
2 Hnisavá onemocnění prstů a ruky
3 Sterilizace, asepse, dezinfekce, antisepse
4 Antibiotika v chirurgii
5 Infúzní léčba, náhradní roztoky, bilance tekutin
6 SSI – Surgical site infections - klasifikace, prevence, diagnostika, léčení
7 Purulentní (Non-necrotising) infekce měkkých tkání, diagnostika, léčení
8 Nekrotizující a anaerobní infekce měkkých tkání, diagnostika, léčení
9 Osteomyelitida
10 Hromadné poranění, zásady etapového dělení, systém START
11 Proleženiny, klasifikace, prevence, léčba
12 Druhy ran - dělení, charakteristika, algoritmus ošetření
13 Druhy ran - fáze hojení
14 Základy transfusní terapie, indikace, způsob provedení, komplikace
15 Sepse /MODS, MOF, SIRS/
16 Principy léčby nádorových onemocnění, klasifikace nádorů
17 Acidobazická rovnováha, poruchy vnitřního prostředí
18 Fyzikální vyšetření v chirurgii
19 Základy transplantační chirurgie
20 Celková anestezie
21 Rizika operačního výkonu, klasifikace a charakteristika
22 Právní aspekty chirurgických výkonů. Chirurgický posudek, druhy, obsah, charakter
23 Koniotomie, tracheostomie /popis a indikace výkonů/
24 Zásady pooperační péče
25 Tromboembolická nemoc, principy profylaxe TEN u chirurgických pacientů
26 Kardiovaskulární a respirační komplikace po operaci
27 Gastrointestinální a močové pooperační komplikace
28 Punkce a drenáž hrudníku, indikace, technika
29 Zásady plastické chirurgie, plastiky kožní
30 Šok - patofyziologie a klasifikace
31 Šok – diagnostika a léčba
32 Krvácení, klasifikace, první pomoc, léčení
33 Základy kardiopulmonální resuscitace
34 Základy předoperační péče
35 Soudobá válečná poranění, poranění při teroristických útocích, charakter a ošetřování
36 Popáleniny a omrzliny
37 Paraklinické vyšetření v chirurgii
38 Nozokomiální infekce – definice a dělení
39 Druhy stehů v chirurgii, šicí materiály, staplery
40 Operační sál a jeho organizace
Topic 2 (TO2)
1 Rozdělení NPB
2 Symptomatologie, klinická manifestace NPB
3 Bolestivý syndrom pravého podbřišku
4 Bolestivý syndrom nadbřišku a pravého podžebří
5 Bolestivý syndrom levého podbřišku
6 Obstrukční ikterus
7 Hematemesa, melena, enteroragie, hematochezie
8 Pneumoperitoneum – příčiny, diagnostika, terapie
9 Syndrom neúrazového hemoperitonea - lokální a systémové příčiny.
10 Klasifikace zánětlivých NPB
11 Peritonitida, klasifikace, principy diagnostiky a léčby
12 Akutní apendicitida
13 Appendicitida u dětí
14 Komplikovaný průběh apendicitidy /infiltrát, absces, peritonitida/
15 Atypické apendicitidy – příčiny, klinická manifestace
16 Akutní cholecystitida, cholangoitida
17 Akutní pankreatitida
18 Akutní divertikulitida a její komplikace
19 Podbrániční abscesy
20 Klasifikace a patofyziologie střevní neprůchodnosti
21 Mechanický ileus
22 Uskřinuté kýly břišní
23 Volvulus a invaginace
24 Cévní ileus
25 Neurogenní ileus
26 Masivní krvácení do horního GIT
27 Masivní krvácení do dolního GIT
28 Klasifikace úrazových NPB, penetrující a tupá traumata břicha
29 Poranění jater a sleziny
30 Cholelithiáza – symptomatická a komplikovaná cholelithiáza
31 Tříselné a stehenní kýly
32 Vnitřní kýly a vzácné kýly
33 Ventrální hernie (pupeční, supraumbilikální, incizionální, parastomální)
34 Chronické záněty slinivky břišní
35 Komplikace vředové choroby a jejich léčba
36 Colitis ulcerosa, Crohnova choroba
37 Perianální a periproktální abscesy a píštěle
38 Chirurgická onemocnění análního kanálu / fissury a hemoroidy/
39 Sinus pilonidalis – etiologie, klinický obraz, léčba.
40 Hiátové hernie, GERD, achalázie jícnu
41 Mediastinum - poranění, záněty, nádory
42 Pneumothorax, hemothorax, fluidothorax
43 Poranění plic, komplikace zánětů plic, empyém hrudníku
44 Cysty a abscesy jater, benigní nádory jater
45 Struma, klasifikace, tyreotoxikóza
46 Nádory štítné žlázy
47 Nádory jícnu
48 Nádory žaludku
49 Nádory jater
50 Nádory a záněty tenkého střeva, komplikace po operacích tenkého střeva
51 Nádory tlustého střeva a konečníku – klinické projevy, screening, diagnostika, léčba
52 Nádory žlučovodů a papily Vaterské
53 Nádory slinivky břišní – klasifikace, diagnostika a léčba
54 Neuroendokrinní nádory GIT
55 Maligní melanom
56 Sarkomy měkkých tkání / končetinové a retroperitoneální/
57 Nádory plic
58 Nádory prsní žlázy – rozdělení, screening, diagnostika, léčba
59 Záněty prsní žlázy – dělení, léčba, diferenciální diagnostika, benigní onemocnění prsní žlázy
60 Kýly, fimóza a retence varlete v dětském věku
61 Pylorostenoza a invaginace u dětí
62 Nekrotizující enterokolitida u dětí
63 Nejčastější vrozené vývojové vady GIT u dětí
64 Nejčastější vrozené vývojové vady hrudníku u dětí / mimo srdečních/
65 Popis appendektomie /laparoskopická i klasická/
66 Popis cholecystektomie /laparoskopická i klasická/
67 Operace tlustého střeva a konečníku
68 Problematika stomií na trávicím traktu (gastrostomie, tenkostřevní stomie, kolostomie)
69 Miniinvazivní výkony v chirurgii ( laparoskopie - diagnostická, léčebná, typy operací ; endoskopie; miniinvazivní výkony v hrudní chirurgii – typy)
70 Bariatrická a metabolická chirurgie
71 Splenektomie, indikace ke splenektomii
72 Operace štítné žlázy a příštítných tělísek, typy operací, rizika, komplikace
Topic 3 (TO3)
1 Úraz – definice, mechanismy vzniku, charakteristika a prevence
2 Polytrauma, klasifikace, timing léčebných postupů – ATLS
3 Crush syndrom, blast syndrom
4 Kraniocerebrální poranění - komoce mozková, epidurální a subdurální hematom, SAK, kontuze mozková, difusní axonální poškození.
5 Klasifikace zlomenin – AO a některé další – jejich význam
6 Konservativní léčba zlomenin
7 Operační léčba zlomenin, indikace k operaci, druhy osteosyntéz a náhrad
8 Klasifikace otevřených zlomenin, principy jejich léčby
9 Základy imobilizace – obvaz, sádrový obvaz, ortézy
10 Kompartement syndrom /končetinový, břišní/
11 Komplikace zlomenin časné a pozdní, poruchy hojení, infekce. Sudeckův syndrom, Volkmannova ischemická kontraktura
12 Charakteristika dětských zlomenin a principy léčení
13 Poranění měkkých tkání /kůže, podkoží, svaly, šlachy, vazy/
14 Poranění kloubů, vymknutí kloubů
15 Vymknutí ramenního kloubu
16 Zlomeniny lopatky a klíční kosti, AC luxace
17 Zlomeniny horního konce pažní kosti
18 Zlomeniny diafýzy pažní kosti
19 Zlomeniny distálního konce pažní kosti u dětí a dospělých
20 Zlomeniny v oblasti lokte, luxace loketního kloubu
21 Zlomeniny předloketních kostí - diafyzární
22 Zlomeniny distálního konce vřetenní kosti
23 Zlomeniny, karpálních a metakarpálních kostí. Luxace. Zlomeniny prstů.
24 Klasifikace a léčba zlomenin pánve
25 Klasifikace a léčba zlomenin horního konce stehenní kosti
26 Zlomeniny diafýzy stehenní kosti
27 Zlomeniny dolního konce stehenní kosti
28 Poranění měkkého kolena
29 Zlomeniny horního konce holenní kosti, zlomeniny pately, luxace pately
30 Zlomeniny diafýzy kostí bérce.
31 Poranění Achillovy šlachy
32 Zlomeniny kotníků
33 Poranění vazů hlezenního kloubu
34 Zlomeniny patní kosti
35 Zlomeniny metatarsů a článků prstů nohy
36 Zlomeniny páteře, klasifikace, diagnostika, léčení
37 Zlomeniny krční páteře
38 Zlomeniny žeber a sterna
39 Poranění šlach ruky
Topic 4 (TO4)
1 Fallotova tetralogie
2 Ochrana myokardu během srdeční operace
3 Defekty mezikomorové přepážky vrozené
4 Kritická končetinová ischemie
5 Získané vady aortální chlopně a jejich chirurgická léčba
6 Vady trikuspidální chlopně a jejich chirurgická léčba (vrozené, získané)
7 Cévní poranění
8 Defekt septa síní, anomální návrat plicních žil
9 Žilní nedostatečnost primární a sekundární, sekundární varixy, komplikace, léčba. Bércový vřed, chirurgie perforátorů.
10 Transpozice velkých cév
11 Tromboembolická nemoc
12 Mechanické a biologické chlopenní náhrady
13 Anomálie hrudní aorty
14 Chirurgická léčba arytmií
15 Onemocnění perikardu, chirurgická léčba
16 ICHM a možnosti chirurgického řešení /symptomatická a asymptomatická stenóza krkavic/
17 Extraanatomické rekonstrukce v cévní chirurgii
18 Operace srdce a velkých cév v hypotermii
19 Ischemie viscerálních tepen. Klinika a léčba /tr. coeliacus, a. mesenterica sup., a.renalis, aa.il.int./
20 Zúžení a uzávěry aorty a pánevních tepen, Lerichův sydrom
21 Ischemická choroba dolních končetin, indikace k endovaskulární a chirurgické léčbě
22 Cévní přístupy pro hemodialýzu /A-V píštěle/
23 Tupá a penetrující poranění srdce a velkých cév
24 Srdeční tamponáda
25 Ischemická choroba srdeční a její chirurgická léčba
26 Mechanické komplikace infarktu myokardu (ruptura papilárního svalu, defekt komorového septa, ruptura volné stěny levé komory, výdut levé komory)
27 Cévní komplikace diabetu a možnosti chirurgické léčby / diabetická mikro a makroangiopatie/, diabetická noha
28 Transplantace srdce
29 Tepenné výdutě, klinické projevy, diagnostika a léčba
30 Infekční endokarditida
31 Komplikace v cévní chirurgii (uzávěr rekonstrukce, infekce)
32 Klinické vyšetření u cévních nemocných
33 Výduť břišní aorty /příznaky, diagnostika, terapie/
34 Thorakoabdominální aneurysma aorty
35 Vady mitrální chlopně a jejich chirurgická léčba
36 Syndrom horní hrudní apertury /thoracic outlet syndrom/
37 Princip mimotělního oběhu.
38 Vrozené vady plicnice /izolované a sdružené/
39 Disekce hrudní aorty
40 Mechanické podpory srdeční, ECMO
41 Akutní tepenné uzávěry
42 Konzervativní léčba v cévní chirurgii (antiagregační, antikoagulační, vasodilatační léčba)
43 Koarktace aorty, Botallova dučej - léčba
44 Angioinvazivní léčba tepenných uzávěrů a stenóz /PTA, stenty, fibrinolytická terapie/
45 Základní způsoby rekonstrukce v tepenné chirurgii, druhy používaných náhrad.
Topic 5 (TO5)
1 Nástroje
Topic 6 (TO6)
1 Radiologie
Aim of the course - Czech
Last update: MUDr. Kristian Chrz (19.09.2018)

 

Zápočtový test a zápočet

Zápočtový test proběhne poslední den stáže ihned po poslední přednášce, tedy zhruba ve 12:00 v počítačové místnosti tzv.„terminálovně“ U nemocnice 4, přízemí.

Zápočtový test je závazný pro všechny studenty, tedy i pro stážující v Motole, na Bulovce, IKEM, FTN.

Zápočet bude udělen studentům ihned po úspěšném splnění zápočtového testu.

K zápočtu je nutno pochopitelně přinést index a prezenční list.

 

SRZk

Studenti si přinesou k SRZk vypracované operační protokoly nebo vypracované kasuistiky či vybrané chirurg. diagnosy počítačovou formou. Termíny k SRZk budou brzy po zahájení výuky vypsány v SIS.

Odhlášení ze zkoušky po termínu umožněném v SISu je pak možné pouze písemnou omluvou přednostovi kliniky.

 

Upozornění:S případnými problémy v souvislosti s výukou je možné se obrátit na:

as. MUDr. Kristian Chrz – kristian.chrz@vfn.cz

Eventuelně na vedoucího lékaře lůžkového oddělení, kde právě stáž probíhá.

Nebudou-li uvedení učitelé kontaktováni, budeme mít za to, že stáž probíhá hladce, bezproblémově.

Prezenční listiny a prázdné operační protokoly  si vytisknou studenti sami

Literature - Czech
Last update: MUDr. Kristian Chrz (30.09.2023)

3. ročník

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6. 

KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3815-4. 

PÁRAL, Jiří. Malý atlas obvazových technik. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2255-9. 

 

4. a 6. ročník

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. 3., přeprac. a dopl. vyd. [i.e. 4. vyd.]. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3770-6. 

KRŠKA, Zdeněk. Techniky a technologie v chirurgických oborech: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3815-4. 

ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Speciální chirurgie. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2014. ISBN 978-80-7492-128-5. 

ŠVÁB, Jan. Náhlé příhody břišní. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-485-0. 

KRŠKA, Zdeněk, David HOSKOVEC a Luboš PETRUŽELKA. Chirurgická onkologie. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4284-7. 

FERKO, Alexander, Zdeněk ŠUBRT a Tomáš DĚDEK, ed. Chirurgie v kostce. 2., dopl. a přeprac. vyd. 

WENDSCHE, Peter a Radek VESELÝ. Traumatologie. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-211-4. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-1005-1.

 
Teaching methods - Czech
Last update: MUDr. Kristian Chrz (10.04.2024)

Podrobné informace naleznete zde:

https://lf1.cz/rok-2023-2024/

Requirements to the exam - Czech
Last update: MUDr. Kristian Chrz (30.09.2023)

Otázky ke SRZk z chirurgie 2023/2024

 

Obecná chirurgie:

1.       Místní znecitlivění, blokády

2.       Hnisavá onemocnění prstů a ruky

3.       Sterilizace, asepse, dezinfekce, antisepse

4.       Antibiotika v chirurgii

5.       Infúzní léčba, náhradní roztoky, bilance tekutin

6.       SSI – Surgical site infections - klasifikace, prevence, diagnostika, léčení

7.       Purulentní (Non-necrotising) infekce měkkých tkání, diagnostika, léčení

8.       Nekrotizující a anaerobní infekce měkkých tkání, diagnostika, léčení

9.       Osteomyelitida

10.    Hromadné poranění, zásady etapového dělení, systém START

11.    Proleženiny, klasifikace, prevence, léčba

12.    Druhy ran - dělení, charakteristika, algoritmus ošetření

13.    Druhy ran - fáze hojení

14.    Základy transfusní terapie, indikace, způsob provedení, komplikace

15.    Sepse /MODS, MOF, SIRS/

16.    Principy léčby nádorových onemocnění, k4lasifikace nádorů

17.    Acidobazická rovnováha, poruchy vnitřního prostředí

18.    Fyzikální vyšetření v chirurgii

19.    Základy transplantační chirurgie

20.    Celková anestezie

21.    Rizika operačního výkonu, klasifikace a charakteristika

22.    Právní aspekty chirurgických výkonů. Chirurgický posudek, druhy, obsah, charakter

23.    Koniotomie, tracheostomie /popis a indikace výkonů/

24.    Zásady pooperační péče

25.    Tromboembolická nemoc, principy profylaxe TEN u chirurgických pacientů

26.    Kardiovaskulární a respirační komplikace po operaci

27.    Gastrointestinální a močové pooperační komplikace

28.    Punkce a drenáž hrudníku, indikace, technika

29.    Zásady plastické chirurgie, plastiky kožní

30.    Šok - patofyziologie a klasifikace

31.    Šok – diagnostika a léčba

32.    Krvácení, klasifikace, první pomoc, léčení

33.    Základy kardiopulmonální resuscitace

34.    Základy předoperační péče.

35.    Soudobá válečná poranění, poranění při teroristických útocích, charakter a ošetřování

36.    Popáleniny a omrzliny

37.    Paraklinické vyšetření v chirurgii

38.    Nozokomiální infekce – definice a dělení

39.    Druhy stehů v chirurgii, šicí materiály, staplery

40.    Operační sál a jeho organizace

 

 

 

Speciální chirurgie

1.       Rozdělení NPB

2.       Symptomatologie, klinická manifestace NPB

3.       Bolestivý syndrom pravého podbřišku

4.       Bolestivý syndrom nadbřišku a pravého podžebří

5.       Bolestivý syndrom levého podbřišku

6.       Obstrukční ikterus

7.       Hematemesa, melena, enteroragie, hematochezie

8.       Pneumoperitoneum – příčiny, diagnostika, terapie

9.       Syndrom neúrazového hemoperitonea - lokální a systémové příčiny.

10.    Klasifikace zánětlivých NPB

11.    Peritonitida, klasifikace, principy diagnostiky a léčby

12.    Akutní apendicitida

13.    Appendicitida u dětí

14.    Komplikovaný průběh apendicitidy /infiltrát, absces, peritonitida/

15.    Atypické apendicitidy – příčiny, klinická manifestace

16.    Akutní cholecystitida, cholangoitida

17.    Akutní pankreatitida

18.    Akutní divertikulitida a její komplikace

19.    Podbrániční abscesy

20.    Klasifikace a patofyziologie střevní neprůchodnosti

21.    Mechanický ileus

22.    Uskřinuté kýly břišní

23.    Volvulus a invaginace

24.    Cévní ileus

25.    Neurogenní ileus

26.    Masivní krvácení do horního GIT

27.    Masivní krvácení do dolního GIT

28.    Klasifikace úrazových NPB, penetrující a tupá traumata břicha

29.    Poranění jater a sleziny

30.    Cholelithiáza – symptomatická a komplikovaná cholelithiáza

31.    Tříselné a stehenní kýly

32.    Vnitřní kýly a vzácné kýly.

33.    Ventrální hernie (pupeční, supraumbilikální, incizionální, parastomální)

34.    Chronické záněty slinivky břišní

35.    Komplikace vředové choroby a jejich léčba

36.    Colitis ulcerosa, Crohnova choroba

37.    Perianální a periproktální abscesy a píštěle

38.    Chirurgická onemocnění análního kanálu / fissury a hemoroidy/

39.    Sinus pilonidalis – etiologie, klinický obraz, léčba.

40.    Hiátové hernie, GERD, achalázie jícnu.

41.    Mediastinum - poranění, záněty, nádory

42.    Pneumothorax, hemothorax, fluidothorax

43.    Poranění plic, komplikace zánětů plic, empyém hrudníku.

44.    Cysty a abscesy jater, benigní nádory jater

45.    Struma, klasifikace, tyreotoxikóza

46.    Nádory štítné žlázy

47.    Nádory jícnu

48.    Nádory žaludku

49.    Nádory jater

50.    Nádory a záněty tenkého střeva, komplikace po operacích tenkého střeva

51.    Nádory tlustého střeva a konečníku – klinické projevy, screening, diagnostika, léčba

52.    Nádory žlučovodů a papily Vaterské

53.    Nádory slinivky břišní – klasifikace, diagnostika a léčba

54.    Neuroendokrinní nádory GIT

55.    Maligní melanom

56.    Sarkomy měkkých tkání / končetinové a retroperitoneální/

57.    Nádory plic

58.    Nádory prsní žlázy – rozdělení, screening, diagnostika, léčba

59.    Záněty prsní žlázy – dělení, léčba, diferenciální diagnostika, benigní onemocnění prsní žlázy

60.    Kýly, fimóza a retence varlete v dětském věku

61.    Pylorostenoza a invaginace u dětí

62.    Nekrotizující enterokolitida u dětí

63.    Nejčastější vrozené vývojové vady GIT u dětí

64.    Nejčastější vrozené vývojové vady hrudníku u dětí / mimo srdečních/

65.    Popis appendektomie /laparoskopická i klasická/

66.    Popis cholecystektomie /laparoskopická i klasická/

67.    Operace tlustého střeva a konečníku

68.    Problematika stomií na trávicím traktu (gastrostomie, tenkostřevní stomie, kolostomie)

69.    Miniinvazivní výkony v chirurgii ( laparoskopie - diagnostická, léčebná, typy operací ; endoskopie; miniinvazivní výkony v hrudní chirurgii – typy)

70.    Bariatrická a metabolická chirurgie

71.    Splenektomie, indikace ke splenektomii

72.    Operace štítné žlázy a příštítných tělísek, typy operací, rizika, komplikace

 

 

 

Traumatologie:

1.       Úraz – definice, mechanismy vzniku, charakteristika a prevence

2.       Polytrauma, klasifikace, timing léčebných postupů – ATLS

3.       Crush syndrom, blast syndrom

4.       Kraniocerebrální poranění - komoce mozková, epidurální a subdurální hematom, SAK, kontuze mozková, difusní axonální poškození.

5.       Klasifikace zlomenin – AO a některé další – jejich význam

6.       Konservativní léčba zlomenin

7.       Operační léčba zlomenin, indikace k operaci, druhy osteosyntéz a náhrad

8.       Klasifikace otevřených zlomenin, principy jejich léčby

9.       Základy imobilizace – obvaz, sádrový obvaz, ortézy

10.    Kompartement syndrom /končetinový, břišní/

11.    Komplikace zlomenin časné a pozdní, poruchy hojení, infekce. Sudeckův syndrom, Volkmannova ischemická kontraktura

12.    Charakteristika dětských zlomenin a principy léčení

13.    Poranění měkkých tkání /kůže, podkoží, svaly, šlachy, vazy/

14.    Poranění kloubů, vymknutí kloubů

15.    Vymknutí ramenního kloubu

16.    Zlomeniny lopatky a klíční kosti, AC luxace

17.    Zlomeniny horního konce pažní kosti

18.    Zlomeniny diafýzy pažní kosti

19.    Zlomeniny distálního konce pažní kosti u dětí a dospělých

20.    Zlomeniny v oblasti lokte, luxace loketního kloubu

21.    Zlomeniny předloketních kostí - diafyzární

22.    Zlomeniny distálního konce vřetenní kosti

23.    Zlomeniny, karpálních a metakarpálních kostí. Luxace. Zlomeniny prstů.

24.    Klasifikace a léčba zlomenin pánve

25.    Klasifikace a léčba zlomenin horního konce stehenní kosti

26.    Zlomeniny diafýzy stehenní kosti

27.    Zlomeniny dolního konce stehenní kosti

28.    Poranění měkkého kolena

29.    Zlomeniny horního konce holenní kosti, zlomeniny pately, luxace pately

30.    Zlomeniny diafýzy kostí bérce.

31.    Poranění Achillovy šlachy.

32.    Zlomeniny kotníků.

33.    Poranění vazů hlezenního kloubu

34.    Zlomeniny patní kosti

35.    Zlomeniny metatarsů a článků prstů nohy

36.    Zlomeniny páteře, klasifikace, diagnostika, léčení

37.    Zlomeniny krční páteře

38.    Zlomeniny žeber a sterna

39.    Poranění šlach ruky

 

 

 

 

Kardiochirurgie a cévní chirurgie

 1. Fallotova tetralogie
 2. Ochrana myokardu během srdeční operace
 3. Defekty mezikomorové přepážky vrozené
 4. Kritická končetinová ischemie
 5. Získané vady aortální chlopně a jejich chirurgická léčba
 6. Vady trikuspidální chlopně a jejich chirurgická léčba (vrozené, získané)
 7. Cévní poranění
 8. Defekt septa síní, anomální návrat plicních žil
 9. Žilní nedostatečnost primární a sekundární, sekundární varixy, komplikace, léčba. Bércový vřed, chirurgie perforátorů.
 10. Transpozice velkých cév
 11. Tromboembolická nemoc
 12. Mechanické a biologické chlopenní náhrady
 13. Anomálie hrudní aorty
 14. Chirurgická léčba arytmií
 15. Onemocnění perikardu, chirurgická léčba
 16. ICHM a možnosti chirurgického řešení /symptomatická a asymptomatická stenóza krkavic/
 17. Extraanatomické rekonstrukce v cévní chirurgii
 18. Operace srdce a velkých cév v hypotermii
 19. Ischemie viscerálních tepen. Klinika a léčba /tr. coeliacus, a. mesenterica sup., a.renalis, aa.il.int./
 20. Zúžení a uzávěry aorty a pánevních tepen, Lerichův sy
 21. Ischemická choroba dolních končetin, indikace k endovaskulární a chirurgické léčbě
 22. Cévní přístupy pro hemodialýzu /A-V píštěle/
 23. Tupá a penetrující poranění srdce a velkých cév
 24. Srdeční tamponáda
 25. Ischemická choroba srdeční a její chirurgická léčba
 26. Mechanické komplikace infarktu myokardu (ruptura papilárního svalu, defekt komorového septa, ruptura volné stěny levé komory, výdut levé komory)
 27. Cévní komplikace diabetu a možnosti chirurgické léčby / diabetická mikro a makroangiopatie/, diabetická noha
 28. Transplantace srdce
 29. Tepenné výdutě, klinické projevy, diagnostika a léčba
 30. Infekční endokarditida
 31. Komplikace v cévní chirurgii (uzávěr rekonstrukce, infekce)
 32. Klinické vyšetření u cévních nemocných
 33. Výduť břišní aorty /příznaky, diagnostika, terapie/
 34. Thorakoabdominální aneurysma aorty
 35. Vady mitrální chlopně a jejich chirurgická léčba
 36. Syndrom horní hrudní apertury /thoracic outlet syndrom/
 37. Princip mimotělního oběhu.
 38. Vrozené vady plicnice /izolované a sdružené/
 39. Disekce hrudní aorty
 40. Mechanické podpory srdeční, ECMO
 41. Akutní tepenné uzávěry
 42. Konzervativní léčba v cévní chirurgii (antiagregační, antikoagulační, vasodilatační léčba)
 43. Koarktace aorty, Botallova dučej - léčba
 44. Angioinvazivní léčba tepenných uzávěrů a stenóz /PTA, stenty, fibrinolytická terapie/
 45. Základní způsoby rekonstrukce v tepenné chirurgii, druhy používaných náhrad.

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html