SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Surgery - Summer Practice - B00308 (Všeobecné lékařství)
Title: Chirurgie - prázdninová praxe
Guaranteed by: 1st Department of Surgery - Clinical Department of Abdominal, Thoracic Surgery and Traumatology (11-00660)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2019 to 2019
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/80 C [hours/semester]
Extent per academic year: 80 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: MUDr. Pavel Koželský, pavel.kozelsky@vfn.cz
Old code: 308
Guarantor: prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
Comes under: Povinné LEK 4.r._19/20
Attributes: výjimka pro zápis VP
Lékařství
Předmět pro elearning
Pre-requisite : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00384, B00385, B00634
Annotation -
Last update: ULR10004 (10.02.2010)
Practical training in practice surgery. Presentation and working in the morning visits in the ward, doctors working meetings. Surgical practice in various surgical departments - outpatient department, wards and ICU.
Aim of the course - Czech
Last update: HVI05030 (22.06.2016)

Požadavky náplně prázdninové praxe jsou jednoznačně uvedeny v sylabu.

Prázdninovou praxi mohou studenti absolvovat i v jiném termínu než o prázdninách, po individuální domluvě na příslušném chirurgickém pracovišti (na některých pracovištích to vzhledem k provozu možné není).

Praxi může student absolvovat na jiném i specializovaném chirurgickém pracovišti, pokud však kompletně splní požadavky na náplň praxe a přinese o praxi potvrzení od primáře příslušného oddělení. Pokud některé z požadovaných bodů dle sylabu není schopen student na specializovaném pracovišti splnit (např. seznámení se s NPB a jejich diagnostika na plastice apod.), musí si je doplnit na jiném pracovišti všeobecné chirurgie a jejich splnění doložit příslušným potvrzením.

Praxi je možné absolvovat za stejných podmínek i v zahraničí.

Literature - Czech
Last update: RUZ01723 (14.06.2011)

Povinné učebnice:

M. Zeman a kol.: Chirurgická propedeutika, Grada,Avicenum, 3. vyd., 2011

M. Zeman et al.: Speciální chirurgie, Galén, 2.vyd. 2006

P. Pafko: Základy speciální chirurgie, , Galén, 1. vyd., 2008, ISBN-13: 978-80-7262-402-7

Doporučené učební texty:

J. Šváb: Náhlé příhody břišní, , Galén, 1. vyd., 2007, ISBN-13: 978-80-7262-485-0

Z. Krška, M. Zavoral: Krvácení do gastrointestinálního traktu , Triton, 1. vyd., 2007

P. Pafko, J.Kabát, V. Janík: Náhlé příhody břišní,operační manuál, , Grada, 1. vyd., 2005, ISBN-10: 80-247-0981-3

Z.Krška a kol.: Miniinvazivní intervenční medicina, Triton, 2001, ISBN 80-7254-162-5

Páral: Malý atlas obvazových technik, , Grada,1. vyd., 2008, ISBN-13: 978-80-247-2255-9

Z.Krška a kol.: Techniky a technologie v chirurgii,Grada,2011

Course completion requirements - Czech
Last update: HVI05030 (22.06.2016)

Zápočty za prázdninovou praxi se udělují každé první pondělí v měsíci v 8:45 hod na sekretariátu 1. chirurgické kliniky VFN, po splnění všech požadavků náplně praxe dle sylabu, doložení příslušného potvrzení o vykonané praxi a předložení indexu.

Ve zkouškovém období je možné obdržet zápočet každé pondělí v měsíci, avšak po předchozí telefonické domluvě u sekretářky kliniky na tel. 22496 2215 (ověření přítomnosti garanta). Zápočet je možné udělit i v zastoupení kolegou studentem po předložení příslušných dokladů.

O prázdninách se zápočty neudělují.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html