SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Internal Medicine - Hematology - B00307 (Všeobecné lékařství)
Title: Interna - hematologie
Guaranteed by: 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2014
Semester: winter
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/50 C [hours/semester]
Extent per academic year: 50 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: doc. Špička Ivan
Old code: 307
Guarantor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Comes under: Povinné LEK 5.r._19/20
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : B00384, B00385, B00386, B00632
K//Is co-requisite for: B01399
Annotation - Czech
Last update: CIE00642 (31.10.2008)
Diagnostka a léčba chorob krvetvorby. Získání praktických diagnostických zručností na klinických odděleních.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Ilona Marková (14.11.2011)

Interna, R.Češka a kol, Triton, 2010

Vnitřní lékařství, čtvrté, přepracované a doplněné vydání, P.Klener et al., Galen, 2011

Akutní stavy v hematologii, P.Cetkovský et al., Galen 2004

Trombofilie a trombotické stavy v klinické praxi, J.Kvasnička, Grada avicenum 2003

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html