SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Forensic Medicine - B00126 (Všeobecné lékařství)
Title: Soudní lékařství
Guaranteed by: Institute of Legal Medicine and Toxicology First Faculty of Medicine Charles University in Prague (11-00360)
Faculty: First Faculty of Medicine
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/25 C+Ex [hours/semester]
Extent per academic year: 25 [hours]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Explanation: Prof. MUDr. Přemysl Strejc,DrSc;žádné speciální požadavky nebo pomůcky;pláště, ústní roušky a rukavice na jedno použití budou studentům poskytnuty
Additional information: http://soudni.lf1.cuni.cz
Old code: 126
Guarantor: doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc.
Comes under: Povinné LEK 4.r._19/20
Attributes: Lékařství
Klinický předmět
Pre-requisite : {Rekvizita pro zápis 4. ročníku ZUB/AZUB a LEK/ALEK}, B00384, B00385
Annotation -
Last update: doc. MUDr. et MUDr. Alexander Pilin, CSc. (31.10.2008)
Main legal enactments in medicine.Examination of scene of death. Postmortem changes, estimation of time since death. Evidence of vital reaction, estimation of time since injury. Pathomorphology of sudden,unexpected death. Pathomorphology of violent death: injury by blunt and sharp instrument; suffocation; termic injury; electrocution; firearms injury; transportation accidents. Forensic toxicology. Bodily harm. Medical negligence. Forensic medicine in criminal and civil judicial proceedings. Laboratory methods in forensic sciences. Identification.
Literature - Czech
Last update: STR00552 (10.11.2010)

Kolektiv autorů: Soudní lékařství, Grada Publishing, Praha 1999, s. 606

Hájek, S.: Trauma v soudně lékařské praxi, Avicenum, Praha 1984, s. 180

Tesař, J.: Soudní lékařství, Avicenum, Praha 1985, s.800

Kolektiv autorů: Súdne lekárstvo, Osveta, Martin 1987, s.176

Strejc, P.: Soudní lékařství pro právníky, Univerzita Karlova, Praha 1991, s. 64

Strejc, P.: Soudní lékařství pro právníky, I. Vydání, C.H. Beck, Praha 2000, s.118

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html